หมวดหมู่:

anatomia

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงanatomia

 • การออกเสียง : boca boca [es]
 • การออกเสียง : muscle muscle [en]
 • การออกเสียง : abdominal abdominal [en]
 • การออกเสียง : braço braço [pt]
 • การออกเสียง : cul cul [fr]
 • การออกเสียง : peu peu [fr]
 • การออกเสียง : dent dent [fr]
 • การออกเสียง : pit pit [en]
 • การออกเสียง : lingua lingua [it]
 • การออกเสียง : mamma mamma [lv]
 • การออกเสียง : dit dit [fr]
 • การออกเสียง : aorta aorta [en]
 • การออกเสียง : ventricle ventricle [en]
 • การออกเสียง : testicle testicle [en]
 • การออกเสียง : Palma Palma [it]
 • การออกเสียง : peptide peptide [en]
 • การออกเสียง : bronchiolo bronchiolo [it]
 • การออกเสียง : planta planta [es]
 • การออกเสียง : yunque yunque [es]
 • การออกเสียง : dorsal dorsal [en]
 • การออกเสียง : mandíbula mandíbula [es]
 • การออกเสียง : pes pes [cs]
 • การออกเสียง : arteria arteria [es]
 • การออกเสียง : carp carp [en]
 • การออกเสียง : vaginal vaginal [en]
 • การออกเสียง : retina retina [en]
 • การออกเสียง : oculus oculus [la]
 • การออกเสียง : arteriola arteriola [es]
 • การออกเสียง : corpus callosum corpus callosum [en]
 • การออกเสียง : astigmatismo astigmatismo [es]
 • การออกเสียง : clítoris clítoris [es]
 • การออกเสียง : gola gola [it]
 • การออกเสียง : faringe faringe [pt]
 • การออกเสียง : caput caput [la]
 • การออกเสียง : lumbar lumbar [en]
 • การออกเสียง : sternum sternum [en]
 • การออกเสียง : falange falange [ca]
 • การออกเสียง : vertebral vertebral [pt]
 • การออกเสียง : pleura pleura [ca]
 • การออกเสียง : Bursa Bursa [tr]
 • การออกเสียง : ileo ileo [it]
 • การออกเสียง : pelvis pelvis [en]
 • การออกเสียง : cráneo cráneo [es]
 • การออกเสียง : laringe laringe [it]
 • การออกเสียง : cranium cranium [en]
 • การออกเสียง : dorsum dorsum [en]
 • การออกเสียง : aurícula aurícula [pt]
 • การออกเสียง : ull ull [ca]
 • การออกเสียง : dermis dermis [en]
 • การออกเสียง : foramen foramen [en]
 • การออกเสียง : cloaca cloaca [es]
 • การออกเสียง : tułów tułów [pl]
 • การออกเสียง : braç braç [ca]
 • การออกเสียง : umbilicus umbilicus [en]
 • การออกเสียง : nadgarstek nadgarstek [pl]
 • การออกเสียง : foramen ovale foramen ovale [en]
 • การออกเสียง : renal renal [en]
 • การออกเสียง : viscera viscera [en]
 • การออกเสียง : Auris Auris [la]
 • การออกเสียง : vertebra vertebra [it]
 • การออกเสียง : mucosa mucosa [en]
 • การออกเสียง : trochanter trochanter [fr]
 • การออกเสียง : clavícula clavícula [pt]
 • การออกเสียง : cella cella [la]
 • การออกเสียง : coxis coxis [ca]
 • การออกเสียง : pernil pernil [ca]
 • การออกเสียง : Coccygeus Coccygeus [la]
 • การออกเสียง : peritoneo peritoneo [es]
 • การออกเสียง : sagital sagital [pt]
 • การออกเสียง : ręce ręce [pl]
 • การออกเสียง : diafragma diafragma [ca]
 • การออกเสียง : falx cerebri falx cerebri [en]
 • การออกเสียง : gland gland [en]
 • การออกเสียง : Ligamentum Nuchae Ligamentum Nuchae [la]
 • การออกเสียง : sanguis sanguis [la]
 • การออกเสียง : occiput occiput [en]
 • การออกเสียง : osso occipital osso occipital [pt]
 • การออกเสียง : omòplat omòplat [ca]
 • การออกเสียง : íleon íleon [es]
 • การออกเสียง : embrión embrión [es]
 • การออกเสียง : nogi nogi [pl]
 • การออกเสียง : cavidade torácica cavidade torácica [pt]
 • การออกเสียง : próstata próstata [es]
 • การออกเสียง : meso meso [sl]
 • การออกเสียง : audición audición [es]
 • การออกเสียง : الأمعاء الدقيقة الأمعاء الدقيقة [ar]
 • การออกเสียง : hormonal hormonal [en]
 • การออกเสียง : axilas axilas [es]
 • การออกเสียง : plica plica [es]
 • การออกเสียง : cúbito cúbito [es]
 • การออกเสียง : coana coana [ca]
 • การออกเสียง : dedo médio dedo médio [pt]
 • การออกเสียง : cutis cutis [la]
 • การออกเสียง : ciático ciático [es]
 • การออกเสียง : małżowina małżowina [pl]
 • การออกเสียง : المريء المريء [ar]
 • การออกเสียง : sacre sacre [ca]
 • การออกเสียง : poliprotodonte poliprotodonte [pt]
 • การออกเสียง : ilo ilo [fi]
 • การออกเสียง : pachwina pachwina [pl]