หมวดหมู่:

analogies

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงanalogies

  • การออกเสียง : Analogie Analogie [de]