หมวดหมู่:

an

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงan

  • การออกเสียง : ans ans [fr]
  • การออกเสียง : madra madra [ga]
  • การออกเสียง : ef ef [is]
  • การออกเสียง : crème anglaise crème anglaise [fr]
  • การออกเสียง : par an par an [fr]
  • การออกเสียง : hebûn an nebûn hebûn an nebûn [ku]
  • การออกเสียง : blez blez [br]
  • การออกเสียง : waŋží waŋží [lkt]