หมวดหมู่:

amphibians

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงamphibians

 • การออกเสียง : salamandra salamandra [es]
 • การออกเสียง : bullfrog bullfrog [en]
 • การออกเสียง : tadpole tadpole [en]
 • การออกเสียง : newt newt [en]
 • การออกเสียง : Corroboree frog Corroboree frog [en]
 • การออกเสียง : Laich Laich [de]
 • การออกเสียง : ropucha ropucha [pl]
 • การออกเสียง : caecilian caecilian [en]
 • การออกเสียง : mlok mlok [sk]
 • การออกเสียง : مینڈک مینڈک [ur]
 • การออกเสียง : erpetologo erpetologo [it]
 • การออกเสียง : labyrinthodont labyrinthodont [en]
 • การออกเสียง : غُوکْچَہ غُوکْچَہ [ur]
 • การออกเสียง : مگر مچھ مگر مچھ [ur]
 • การออกเสียง : rosnička rosnička [sk]
 • การออกเสียง : batrachia batrachia [en]
 • การออกเสียง : جل تھلیا جل تھلیا [ur]
 • การออกเสียง : reineta reineta [ca]
 • การออกเสียง : זשאַבע זשאַבע [yi]
 • การออกเสียง : granoteta de punts granoteta de punts [ca]
 • การออกเสียง : granota verda granota verda [ca]
 • การออกเสียง : granota roja granota roja [ca]
 • การออกเสียง : gripau corredor gripau corredor [ca]
 • การออกเสียง : erpetologia erpetologia [it]
 • การออกเสียง : gripau d'esperons gripau d'esperons [ca]
 • การออกเสียง : gripau comú gripau comú [ca]
 • การออกเสียง : esgalaput esgalaput [ca]
 • การออกเสียง : granota pintada granota pintada [ca]
 • การออกเสียง : tritó pirinenc tritó pirinenc [ca]
 • การออกเสียง : tòtil tòtil [ca]
 • การออกเสียง : granyota granyota [ca]
 • การออกเสียง : tritó palmat tritó palmat [ca]
 • การออกเสียง : میگھا میگھا [ur]