หมวดหมู่:

AMIGOS

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงAMIGOS

  • การออกเสียง : amarillo amarillo [es]
  • การออกเสียง : amigos amigos [pt]
  • การออกเสียง : Amici miei Amici miei [it]
  • การออกเสียง : اصحاب اصحاب [ar]
  • การออกเสียง : Animadores Animadores [es]
  • การออกเสียง : compincharse compincharse [es]