หมวดหมู่:

amidst

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงamidst

  • การออกเสียง : pośród pośród [pl]
  • การออกเสียง : égna égna [lkt]
  • บันทึกการออกเสียง : yn-mysk yn-mysk [kw] รอการออกเสียง