หมวดหมู่:

Amazonas

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงAmazonas

 • การออกเสียง : Benjamin Constant Benjamin Constant [fr]
 • การออกเสียง : Chiribiquete Chiribiquete [es]
 • การออกเสียง : Itapiranga Itapiranga [pt]
 • การออกเสียง : Fonte Boa Fonte Boa [pt]
 • การออกเสียง : Muiraquitã Muiraquitã [pt]
 • การออกเสียง : Atalaia do Norte Atalaia do Norte [pt]
 • การออกเสียง : Ticuna Ticuna [es]
 • การออกเสียง : Amacayacu Amacayacu [es]
 • การออกเสียง : Mirití Mirití [es]
 • การออกเสียง : Pauini Pauini [pt]
 • การออกเสียง : Jacanamijoy Jacanamijoy [es]
 • การออกเสียง : Boca do Acre Boca do Acre [pt]
 • การออกเสียง : Anori Anori [pt]
 • การออกเสียง : Anamã Anamã [pt]
 • การออกเสียง : Canutama Canutama [pt]
 • การออกเสียง : Lábrea Lábrea [pt]
 • การออกเสียง : Autazes Autazes [pt]
 • การออกเสียง : Careiro da Várzea Careiro da Várzea [pt]
 • การออกเสียง : Barreirinha Barreirinha [pt]
 • การออกเสียง : Carauari Carauari [pt]
 • การออกเสียง : Novo Aripuanã Novo Aripuanã [pt]
 • การออกเสียง : Cahuinarí Cahuinarí [es]
 • การออกเสียง : Apuí Apuí [pt]
 • การออกเสียง : Nhamundá Nhamundá [pt]
 • การออกเสียง : Manicoré Manicoré [pt]
 • การออกเสียง : Guajará Guajará [pt]
 • การออกเสียง : Tefé Tefé [pt]
 • การออกเสียง : Coari Coari [pt]
 • การออกเสียง : Araracuara Araracuara [es]
 • การออกเสียง : Tapauá Tapauá [pt]
 • การออกเสียง : Huitoto Huitoto [es]
 • การออกเสียง : Amaturá Amaturá [pt]
 • การออกเสียง : Caapiranga Caapiranga [pt]
 • การออกเสียง : Maraã Maraã [pt]
 • การออกเสียง : Urucará Urucará [pt]
 • การออกเสียง : Urucurituba Urucurituba [pt]
 • การออกเสียง : Nova Olinda do Norte Nova Olinda do Norte [pt]
 • การออกเสียง : Beruri Beruri [pt]
 • การออกเสียง : Manaquiri Manaquiri [pt]
 • การออกเสียง : Novo Airão Novo Airão [pt]
 • การออกเสียง : Envira Envira [pt]
 • การออกเสียง : Eirunepé Eirunepé [pt]