หมวดหมู่:

amare

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงamare

  • การออกเสียง : amavi amavi [it]
  • การออกเสียง : amerò amerò [it]
  • การออกเสียง : amavo amavo [it]