หมวดหมู่:

altaic

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงaltaic

  • การออกเสียง : Attila Attila [hu]