หมวดหมู่:

already

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงalready

 • การออกเสียง : already already [en]
 • การออกเสียง : もう もう [ja]
 • การออกเสียง : mou mou [fr]
 • การออกเสียง : schunn schunn [pdc]
 • การออกเสียง : redan redan [sv]
 • การออกเสียง : już już [pl]
 • การออกเสียง : eháŋtaŋ eháŋtaŋ [lkt]
 • การออกเสียง : rewra rewra [zza]
 • การออกเสียง : ó:nen ó:nen [moh]
 • การออกเสียง : eháŋni eháŋni [lkt]
 • บันทึกการออกเสียง : kiá kiá [kmb] รอการออกเสียง
 • บันทึกการออกเสียง : areddi areddi [jam] รอการออกเสียง
 • บันทึกการออกเสียง : aredi aredi [jam] รอการออกเสียง