หมวดหมู่:

alphabets - Urdu

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงalphabets - Urdu

 • การออกเสียง : و و [ar]
 • การออกเสียง : غ غ [ar]
 • การออกเสียง : ظ ظ [fa]
 • การออกเสียง : ج ج [ar]
 • การออกเสียง : ح ح [ar]
 • การออกเสียง : ژ ژ [fa]
 • การออกเสียง : ط ط [ar]
 • การออกเสียง : ب ب [ar]
 • การออกเสียง : ر ر [ar]
 • การออกเสียง : ق ق [ar]
 • การออกเสียง : ص ص [ar]
 • การออกเสียง : خ خ [ar]
 • การออกเสียง : چ چ [fa]
 • การออกเสียง : ذ ذ [ar]
 • การออกเสียง : ع ع [ar]
 • การออกเสียง : ض ض [ar]
 • การออกเสียง : س س [ar]
 • การออกเสียง : ت ت [ar]
 • การออกเสียง : ز ز [ar]
 • การออกเสียง : ث ث [fa]
 • การออกเสียง : م م [ar]
 • การออกเสียง : د د [fa]
 • การออกเสียง : ڑ ڑ [ur]
 • การออกเสียง : ھ ھ [ur]
 • การออกเสียง : ا ا [ar]
 • การออกเสียง : ‌ے ‌ے [ur]
 • การออกเสียง : ڈ ڈ [ur]
 • การออกเสียง : ۂ ۂ [ur]
 • การออกเสียง : ‎ش ‎ش [ur]
 • การออกเสียง : ‍‍ف ‍‍ف [ur]
 • การออกเสียง : ں ں [ur]
 • การออกเสียง : ہ ہ [ur]