หมวดหมู่:

alphabet

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงalphabet

 • การออกเสียงคำว่า a a [en]
 • การออกเสียงคำว่า Z Z [en]
 • การออกเสียงคำว่า y y [en]
 • การออกเสียงคำว่า J J [en]
 • การออกเสียงคำว่า R R [es]
 • การออกเสียงคำว่า e e [it]
 • การออกเสียงคำว่า beta beta [en]
 • การออกเสียงคำว่า O O [en]
 • การออกเสียงคำว่า C C [en]
 • การออกเสียงคำว่า B B [en]
 • การออกเสียงคำว่า U U [fr]
 • การออกเสียงคำว่า F F [de]
 • การออกเสียงคำว่า L L [fr]
 • การออกเสียงคำว่า V V [en]
 • การออกเสียงคำว่า W W [fr]
 • การออกเสียงคำว่า D D [en]
 • การออกเสียงคำว่า P P [en]
 • การออกเสียงคำว่า K K [de]
 • การออกเสียงคำว่า H H [en]
 • การออกเสียงคำว่า T T [en]
 • การออกเสียงคำว่า X X [en]
 • การออกเสียงคำว่า G G [en]
 • การออกเสียงคำว่า N N [en]
 • การออกเสียงคำว่า M M [de]
 • การออกเสียงคำว่า alphabet alphabet [en]
 • การออกเสียงคำว่า Q Q [en]
 • การออกเสียงคำว่า ж ж [ru]
 • การออกเสียงคำว่า abc abc [de]
 • การออกเสียงคำว่า epsilon epsilon [en]
 • การออกเสียงคำว่า alfabeto alfabeto [it]
 • การออกเสียงคำว่า ć ć [pl]
 • การออกเสียงคำว่า о о [ru]
 • การออกเสียงคำว่า abeceda abeceda [cs]
 • การออกเสียงคำว่า å å [da]
 • การออกเสียงคำว่า Н Н [ru]
 • การออกเสียงคำว่า ю ю [ru]
 • การออกเสียงคำว่า щ щ [ru]
 • การออกเสียงคำว่า S S [en]
 • การออกเสียงคำว่า pi pi [en]
 • การออกเสียงคำว่า gamma gamma [de]
 • การออกเสียงคำว่า ä ä [de]
 • การออกเสียงคำว่า alpha alpha [en]
 • การออกเสียงคำว่า theta theta [en]
 • การออกเสียงคำว่า Thorn Thorn [en]
 • การออกเสียงคำว่า ż ż [pl]
 • การออกเสียงคำว่า д д [ru]
 • การออกเสียงคำว่า с с [ru]
 • การออกเสียงคำว่า PE PE [en]
 • การออกเสียงคำว่า kappa kappa [en]
 • การออกเสียงคำว่า ц ц [ru]
 • การออกเสียงคำว่า ó ó [ga]
 • การออกเสียงคำว่า عين عين [ar]
 • การออกเสียงคำว่า tau tau [pt]
 • การออกเสียงคำว่า omega omega [en]
 • การออกเสียงคำว่า г г [ru]
 • การออกเสียงคำว่า alfabet alfabet [yi]
 • การออกเสียงคำว่า т т [ru]
 • การออกเสียงคำว่า hiéroglyphe hiéroglyphe [fr]
 • การออกเสียงคำว่า ч ч [ru]
 • การออกเสียงคำว่า к к [ru]
 • การออกเสียงคำว่า п п [ru]
 • การออกเสียงคำว่า lambda lambda [en]
 • การออกเสียงคำว่า л л [ru]
 • การออกเสียงคำว่า eta eta [grc]
 • การออกเสียงคำว่า х х [ru]
 • การออกเสียงคำว่า cursive cursive [en]
 • การออกเสียงคำว่า ł ł [pl]
 • การออกเสียงคำว่า omicron omicron [en]
 • การออกเสียงคำว่า bêta bêta [fr]
 • การออกเสียงคำว่า iota iota [en]
 • การออกเสียงคำว่า haitch haitch [en]
 • การออกเสียงคำว่า a (alphabet) a (alphabet) [ga]
 • การออกเสียงคำว่า phi phi [en]
 • การออกเสียงคำว่า Р Р [be]
 • การออกเสียงคำว่า الأبجدية الأبجدية [ar]
 • การออกเสียงคำว่า ź ź [pl]
 • การออกเสียงคำว่า sigma sigma [grc]
 • การออกเสียงคำว่า Ф Ф [be]
 • การออกเสียงคำว่า ś ś [pl]
 • การออกเสียงคำว่า upsilon upsilon [fr]
 • การออกเสียงคำว่า ञ [hi]
 • การออกเสียงคำว่า च [hi]
 • การออกเสียงคำว่า ळ [hi]
 • การออกเสียงคำว่า glagoljica glagoljica [hr]
 • การออกเสียงคำว่า نون نون [fa]
 • การออกเสียงคำว่า alfabetu alfabetu [ast]
 • การออกเสียงคำว่า ل ل [ar]
 • การออกเสียงคำว่า ङ [hi]
 • การออกเสียงคำว่า Hangul Hangul [en]
 • การออกเสียงคำว่า واو واو [fa]
 • การออกเสียงคำว่า يا يا [ar]
 • การออกเสียงคำว่า ن ن [ar]
 • การออกเสียงคำว่า chi (ち) chi (ち) [ja]
 • การออกเสียงคำว่า دال دال [fa]
 • การออกเสียงคำว่า ą ą [pl]
 • การออกเสียงคำว่า فه فه [fa]
 • การออกเสียงคำว่า كاف كاف [fa]
 • การออกเสียงคำว่า न [hi]
 • การออกเสียงคำว่า ذال ذال [fa]
 • การออกเสียงคำว่า غين غين [ar]