หมวดหมู่:

alphabet

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงalphabet

 • การออกเสียง : a
  a [en]
 • การออกเสียง : i
  i [en]
 • การออกเสียง : Z
  Z [en]
 • การออกเสียง : India
  India [en]
 • การออกเสียง : J
  J [en]
 • การออกเสียง : r
  r [de]
 • การออกเสียง : y
  y [en]
 • การออกเสียง : e
  e [fr]
 • การออกเสียง : eu
  eu [fr]
 • การออกเสียง : beta
  beta [en]
 • การออกเสียง : C
  C [de]
 • การออกเสียง : U
  U [es]
 • การออกเสียง : W
  W [pt]
 • การออกเสียง : V
  V [en]
 • การออกเสียง : au
  au [fr]
 • การออกเสียง : B
  B [en]
 • การออกเสียง : L
  L [en]
 • การออกเสียง : F
  F [de]
 • การออกเสียง : H
  H [en]
 • การออกเสียง : G
  G [en]
 • การออกเสียง : D
  D [de]
 • การออกเสียง : X
  X [en]
 • การออกเสียง : K
  K [de]
 • การออกเสียง : P
  P [en]
 • การออกเสียง : alphabet
  alphabet [en]
 • การออกเสียง : å
  å [da]
 • การออกเสียง : T
  T [en]
 • การออกเสียง : Q
  Q [en]
 • การออกเสียง : N
  N [en]
 • การออกเสียง : ä
  ä [de]
 • การออกเสียง : M
  M [de]
 • การออกเสียง : yankee
  yankee [en]
 • การออกเสียง : omicron
  omicron [en]
 • การออกเสียง : ł
  ł [pl]
 • การออกเสียง : ti
  ti [no]
 • การออกเสียง : ó
  ó [pl]
 • การออกเสียง : abc
  abc [de]
 • การออกเสียง : S
  S [en]
 • การออกเสียง : ć
  ć [pl]
 • การออกเสียง : ж
  ж [ru]
 • การออกเสียง : epsilon
  epsilon [en]
 • การออกเสียง : alfabeto
  alfabeto [it]
 • การออกเสียง : pi
  pi [en]
 • การออกเสียง : x-ray
  x-ray [en]
 • การออกเสียง : ae
  ae [ga]
 • การออกเสียง : Thorn
  Thorn [en]
 • การออกเสียง : omega
  omega [en]
 • การออกเสียง : Mike
  Mike [en]
 • การออกเสียง : CH
  CH [es]
 • การออกเสียง : щ
  щ [ru]
 • การออกเสียง : PE
  PE [en]
 • การออกเสียง : kappa
  kappa [en]
 • การออกเสียง : theta
  theta [en]
 • การออกเสียง : alpha
  alpha [en]
 • การออกเสียง : ю
  ю [ru]
 • การออกเสียง : г
  г [ru]
 • การออกเสียง : ц
  ц [ru]
 • การออกเสียง : о
  о [ru]
 • การออกเสียง : lambda
  lambda [en]
 • การออกเสียง : Н
  Н [ru]
 • การออกเสียง : عين
  عين [ar]
 • การออกเสียง : ż
  ż [pl]
 • การออกเสียง : abeceda
  abeceda [cs]
 • การออกเสียง : gamma
  gamma [nl]
 • การออกเสียง : х
  х [ru]
 • การออกเสียง : д
  д [ru]
 • การออกเสียง : pH
  pH [en]
 • การออกเสียง : к
  к [ru]
 • การออกเสียง : ч
  ч [ru]
 • การออกเสียง : tau
  tau [cs]
 • การออกเสียง : ङ
  [hi]
 • การออกเสียง : ळ
  [hi]
 • การออกเสียง : л
  л [ru]
 • การออกเสียง : ञ
  [hi]
 • การออกเสียง : Р
  Р [uk]
 • การออกเสียง : п
  п [ru]
 • การออกเสียง : Cyrillic
  Cyrillic [en]
 • การออกเสียง : phi
  phi [en]
 • การออกเสียง : eta
  eta [en]
 • การออกเสียง : ś
  ś [pl]
 • การออกเสียง : chi (ち)
  chi (ち) [ja]
 • การออกเสียง : alfabet
  alfabet [bs]
 • การออกเสียง : т
  т [ru]
 • การออกเสียง : ą
  ą [pl]
 • การออกเสียง : с
  с [ru]
 • การออกเสียง : hiéroglyphe
  hiéroglyphe [fr]
 • การออกเสียง : th
  th [vi]
 • การออกเสียง : ź
  ź [pl]
 • การออกเสียง : क्ष
  क्ष [hi]
 • การออกเสียง : Ф
  Ф [uk]
 • การออกเสียง : cursive
  cursive [en]
 • การออกเสียง : ę
  ę [pl]
 • การออกเสียง : iota
  iota [en]
 • การออกเสียง : upsilon
  upsilon [fr]
 • การออกเสียง : ń
  ń [pl]
 • การออกเสียง : Hangul
  Hangul [en]
 • การออกเสียง : bêta
  bêta [fr]
 • การออกเสียง : haitch
  haitch [en]
 • การออกเสียง : sigma
  sigma [fr]
 • การออกเสียง : يا
  يا [ar]