หมวดหมู่:

Almond

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงAlmond

 • การออกเสียง : almendra
  almendra [es]
 • การออกเสียง : Mangel
  Mangel [de]
 • การออกเสียง : アーモンド
  アーモンド [ja]
 • การออกเสียง : Mandel
  Mandel [de]
 • การออกเสียง : crème de noyaux
  crème de noyaux [fr]
 • การออกเสียง : שקד
  שקד [he]
 • การออกเสียง : amendra
  amendra [ast]
 • การออกเสียง : 아몬드
  아몬드 [ko]
 • การออกเสียง : amygdalus
  amygdalus [la]
 • การออกเสียง : amygdalum
  amygdalum [la]
 • การออกเสียง : ametla
  ametla [oc]
 • การออกเสียง : arbendol
  arbendol [eu]
 • การออกเสียง : mandelj
  mandelj [sl]
 • บันทึกการออกเสียง : kukuchu kukuchu [qu] รอการออกเสียง
 • บันทึกการออกเสียง : almandezenn almandezenn [br] รอการออกเสียง
 • บันทึกการออกเสียง : munjeke munjeke [loz] รอการออกเสียง
 • บันทึกการออกเสียง : nguba nguba [kmb] รอการออกเสียง
 • บันทึกการออกเสียง : thamane thamane [tn] รอการออกเสียง
 • บันทึกการออกเสียง : ნუშის ნუშის [ka] รอการออกเสียง