หมวดหมู่:

Almond

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงAlmond

 • การออกเสียง : almendra almendra [es]
 • การออกเสียง : Mangel Mangel [de]
 • การออกเสียง : アーモンド アーモンド [ja]
 • การออกเสียง : Mandel Mandel [de]
 • การออกเสียง : crème de noyaux crème de noyaux [fr]
 • การออกเสียง : שקד שקד [he]
 • การออกเสียง : amendra amendra [ast]
 • การออกเสียง : 아몬드 아몬드 [ko]
 • การออกเสียง : amygdalus amygdalus [la]
 • การออกเสียง : amygdalum amygdalum [la]
 • การออกเสียง : ametla ametla [oc]
 • การออกเสียง : arbendol arbendol [eu]
 • การออกเสียง : mandelj mandelj [sl]
 • บันทึกการออกเสียง : kukuchu kukuchu [qu] รอการออกเสียง
 • บันทึกการออกเสียง : almandezenn almandezenn [br] รอการออกเสียง
 • บันทึกการออกเสียง : munjeke munjeke [loz] รอการออกเสียง
 • บันทึกการออกเสียง : nguba nguba [kmb] รอการออกเสียง
 • บันทึกการออกเสียง : thamane thamane [tn] รอการออกเสียง
 • บันทึกการออกเสียง : ნუშის ნუშის [ka] รอการออกเสียง