หมวดหมู่:

Alkitab

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงAlkitab

  • การออกเสียง : firdaus firdaus [ind]
  • การออกเสียง : Firaun Firaun [ind]
  • การออกเสียง : tebusan tebusan [ind]
  • การออกเสียง : Kebangkitan Kebangkitan [ind]
  • การออกเสียง : Penciptaan Penciptaan [ind]
  • การออกเสียง : kemurtadan kemurtadan [ind]
  • การออกเสียง : Hari Ulang Tahun Hari Ulang Tahun [ind]
  • การออกเสียง : Alkitab Alkitab [ind]
  • บันทึกการออกเสียง : Laut Merah Laut Merah [ind] รอการออกเสียง