หมวดหมู่:

alimento

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงalimento

 • การออกเสียง : carne carne [es]
 • การออกเสียง : pinhão pinhão [pt]
 • การออกเสียง : papas fritas papas fritas [es]
 • การออกเสียง : quilo quilo [pt]
 • การออกเสียง : Asuka Asuka [ja]
 • การออกเสียง : Insectívoros Insectívoros [gl]
 • การออกเสียง : salame salame [it]
 • การออกเสียง : Seitan Seitan [en]
 • การออกเสียง : menaje menaje [es]
 • การออกเสียง : nopal nopal [es]
 • การออกเสียง : essencial essencial [pt]
 • การออกเสียง : yiyecek yiyecek [tr]
 • การออกเสียง : pevide pevide [pt]
 • การออกเสียง : תּבוּאה תּבוּאה [he]
 • การออกเสียง : caraota caraota [es]
 • การออกเสียง : quilificación quilificación [es]
 • การออกเสียง : chilacayote chilacayote [es]
 • การออกเสียง : Achiotl Achiotl [nah]
 • การออกเสียง : quilificar quilificar [es]
 • การออกเสียง : sopicaldo sopicaldo [es]