หมวดหมู่:

alay

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงalay

  • การออกเสียง : regalo regalo [es]
  • การออกเสียง : handog handog [tl]