หมวดหมู่:

ailments

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงailments

  • การออกเสียง : liðagigt liðagigt [is]
  • การออกเสียง : مرض مرض [ar]
  • การออกเสียง : þreyta þreyta [is]
  • การออกเสียง : hægðatregða hægðatregða [is]