หมวดหมู่:

ailments

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงailments

 • การออกเสียง : liðagigt
  liðagigt [is]
 • การออกเสียง : مرض
  مرض [ar]
 • การออกเสียง : þreyta
  þreyta [is]
 • การออกเสียง : hægðatregða
  hægðatregða [is]