หมวดหมู่:

Agham

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงAgham

 • การออกเสียง : Agham Agham [tl]
 • การออกเสียง : sukatan sukatan [tl]
 • การออกเสียง : kabatas kabatas [tl]
 • การออกเสียง : gitisig gitisig [tl]
 • การออกเสียง : dantay dantay [tl]
 • การออกเสียง : tigal tigal [tl]
 • การออกเสียง : hambinging bigat hambinging bigat [tl]
 • การออกเสียง : lahatan lahatan [tl]
 • การออกเสียง : dagsa dagsa [tl]
 • การออกเสียง : basisig basisig [tl]
 • การออกเสียง : salipapaw salipapaw [tl]
 • การออกเสียง : katiktik katiktik [tl]
 • การออกเสียง : dagikapnayan dagikapnayan [tl]
 • การออกเสียง : salumpuwit salumpuwit [tl]
 • การออกเสียง : dagsin dagsin [tl]
 • การออกเสียง : urian urian [tl]
 • การออกเสียง : kapnayan kapnayan [tl]
 • บันทึกการออกเสียง : dihaying dihaying [tl] รอการออกเสียง
 • บันทึกการออกเสียง : habyog habyog [tl] รอการออกเสียง
 • บันทึกการออกเสียง : larang larang [tl] รอการออกเสียง
 • บันทึกการออกเสียง : haying haying [tl] รอการออกเสียง
 • บันทึกการออกเสียง : liknayan liknayan [tl] รอการออกเสียง
 • บันทึกการออกเสียง : haykapnayan haykapnayan [tl] รอการออกเสียง
 • บันทึกการออกเสียง : miktinig miktinig [tl] รอการออกเสียง
 • บันทึกการออกเสียง : haynayan haynayan [tl] รอการออกเสียง