หมวดหมู่:

aggettivi

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงaggettivi

 • การออกเสียง : brillante brillante [es]
 • การออกเสียง : necesario necesario [es]
 • การออกเสียง : vivo vivo [es]
 • การออกเสียง : tranquille tranquille [fr]
 • การออกเสียง : grave grave [en]
 • การออกเสียง : extraterrestre extraterrestre [es]
 • การออกเสียง : largo largo [it]
 • การออกเสียง : argentino argentino [es]
 • การออกเสียง : interessante interessante [pt]
 • การออกเสียง : bello bello [es]
 • การออกเสียง : delicioso delicioso [es]
 • การออกเสียง : recalcitrante recalcitrante [it]
 • การออกเสียง : insignificante insignificante [es]
 • การออกเสียง : colombiano colombiano [es]
 • การออกเสียง : buono buono [it]
 • การออกเสียง : difficile difficile [fr]
 • การออกเสียง : cieco cieco [it]
 • การออกเสียง : cospicuo cospicuo [it]
 • การออกเสียง : molto molto [it]
 • การออกเสียง : tanto tanto [es]
 • การออกเสียง : abbagliante abbagliante [it]
 • การออกเสียง : urgente urgente [es]
 • การออกเสียง : arrogante arrogante [pt]
 • การออกเสียง : incandescente incandescente [es]
 • การออกเสียง : reticente reticente [pt]
 • การออกเสียง : vivace vivace [it]
 • การออกเสียง : curiosa curiosa [es]
 • การออกเสียง : miope miope [it]
 • การออกเสียง : boliviano boliviano [pt]
 • การออกเสียง : refrigerante refrigerante [it]
 • การออกเสียง : intelligente intelligente [it]
 • การออกเสียง : nubile nubile [en]
 • การออกเสียง : australiano australiano [pt]
 • การออกเสียง : machiavellico machiavellico [it]
 • การออกเสียง : grosso grosso [pt]
 • การออกเสียง : fraterno fraterno [pt]
 • การออกเสียง : violento violento [es]
 • การออกเสียง : acefalo acefalo [it]
 • การออกเสียง : irrisorio irrisorio [it]
 • การออกเสียง : basso basso [it]
 • การออกเสียง : carnivoro carnivoro [it]
 • การออกเสียง : sorprendente sorprendente [es]
 • การออกเสียง : eccitante eccitante [it]
 • การออกเสียง : guatemalteco guatemalteco [es]
 • การออกเสียง : folle folle [fr]
 • การออกเสียง : equidistante equidistante [es]
 • การออกเสียง : prominente prominente [de]
 • การออกเสียง : vecchio vecchio [it]
 • การออกเสียง : piccolo piccolo [it]
 • การออกเสียง : libero libero [pl]
 • การออกเสียง : bianchi bianchi [it]
 • การออกเสียง : cipriota cipriota [pt]
 • การออกเสียง : liscio liscio [it]
 • การออกเสียง : corpulento corpulento [pt]
 • การออกเสียง : generoso generoso [es]
 • การออกเสียง : confuse confuse [en]
 • การออกเสียง : protestante protestante [pt]
 • การออกเสียง : magro magro [it]
 • การออกเสียง : adorno adorno [es]
 • การออกเสียง : perfetto perfetto [it]
 • การออกเสียง : regale regale [en]
 • การออกเสียง : pieno pieno [it]
 • การออกเสียง : poderoso poderoso [es]
 • การออกเสียง : vecchia vecchia [it]
 • การออกเสียง : severo severo [it]
 • การออกเสียง : civile civile [it]
 • การออกเสียง : retrovirale retrovirale [de]
 • การออกเสียง : liberiano liberiano [it]
 • การออกเสียง : dominicano dominicano [es]
 • การออกเสียง : canadese canadese [it]
 • การออกเสียง : parmigiano parmigiano [it]
 • การออกเสียง : astuto astuto [it]
 • การออกเสียง : lunga lunga [is]
 • การออกเสียง : intenso intenso [es]
 • การออกเสียง : marocchino marocchino [it]
 • การออกเสียง : ovino ovino [es]
 • การออกเสียง : nuova nuova [it]
 • การออกเสียง : robusto robusto [es]
 • การออกเสียง : bizantino bizantino [it]
 • การออกเสียง : tipico tipico [it]
 • การออกเสียง : Rossi Rossi [it]
 • การออกเสียง : agitate agitate [en]
 • การออกเสียง : convincente convincente [es]
 • การออกเสียง : antistatico antistatico [it]
 • การออกเสียง : anodino anodino [it]
 • การออกเสียง : opimo opimo [es]
 • การออกเสียง : fumante fumante [it]
 • การออกเสียง : simpatica simpatica [it]
 • การออกเสียง : grafico grafico [it]
 • การออกเสียง : radiante radiante [es]
 • การออกเสียง : cubano cubano [es]
 • การออกเสียง : efficace efficace [fr]
 • การออกเสียง : dolciastro dolciastro [it]
 • การออกเสียง : corti corti [it]
 • การออกเสียง : fluttuante fluttuante [it]
 • การออกเสียง : forzoso forzoso [es]
 • การออกเสียง : distinto distinto [es]
 • การออกเสียง : nervoso nervoso [it]
 • การออกเสียง : saudita saudita [it]
 • การออกเสียง : ricci ricci [it]