หมวดหมู่:

age

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงage

 • การออกเสียง : 二十歳 二十歳 [ja]
 • การออกเสียง : childhood childhood [en]
 • การออกเสียง : 20歳 20歳 [ja]
 • การออกเสียง : oldest oldest [en]
 • การออกเสียง : 何才 何才 [ja]
 • การออกเสียง : 何歳 何歳 [ja]
 • การออกเสียง : Albertan Albertan [en]
 • การออกเสียง : nineties nineties [en]
 • การออกเสียง : 七十歳 七十歳 [ja]
 • การออกเสียง : åldras åldras [sv]
 • การออกเสียง : creaky creaky [en]
 • การออกเสียง : tuổi tuổi [vi]
 • การออกเสียง : 二十一歳 二十一歳 [ja]
 • การออกเสียง : 三十路 三十路 [ja]
 • การออกเสียง : ひとつ ひとつ [ja]
 • การออกเสียง : みっつ みっつ [ja]
 • การออกเสียง : よんさい (四才, 四歳) よんさい (四才, 四歳) [ja]
 • การออกเสียง : いつつ いつつ [ja]
 • การออกเสียง : 八歳 八歳 [ja]
 • การออกเสียง : ふたつ ふたつ [ja]
 • การออกเสียง : umur umur [ms]
 • การออกเสียง : はっさい はっさい [ja]
 • การออกเสียง : いっさい いっさい [ja]
 • การออกเสียง : preadolescent preadolescent [en]
 • การออกเสียง : よっつ よっつ [ja]
 • การออกเสียง : 六歳 六歳 [ja]
 • การออกเสียง : とお とお [ja]
 • การออกเสียง : کودک کودک [fa]
 • การออกเสียง : 三歳 三歳 [ja]
 • การออกเสียง : Oxfordian Oxfordian [en]
 • การออกเสียง : じゅういっさい (十一才, 十一歳) じゅういっさい (十一才, 十一歳) [ja]
 • การออกเสียง : 九歳 九歳 [ja]
 • การออกเสียง : צעיר צעיר [he]
 • การออกเสียง : Pennsylvanian Pennsylvanian [en]
 • การออกเสียง : ここのつ ここのつ [ja]
 • การออกเสียง : 四十八歳 四十八歳 [ja]
 • การออกเสียง : やっつ やっつ [ja]
 • การออกเสียง : 七歳 七歳 [ja]
 • การออกเสียง : podeszły podeszły [pl]
 • การออกเสียง : eldest eldest [en]
 • การออกเสียง : 十歳 十歳 [ja]
 • การออกเสียง : خردسال خردسال [fa]
 • การออกเสียง : ごさい (五才, 五歳) ごさい (五才, 五歳) [ja]
 • การออกเสียง : miúdos miúdos [pt]
 • การออกเสียง : ålder ålder [sv]
 • การออกเสียง : じゅっさい じゅっさい [ja]
 • การออกเสียง : ななつ ななつ [ja]
 • การออกเสียง : пожилой пожилой [ru]
 • การออกเสียง : Ils ont onze ans Ils ont onze ans [fr]
 • การออกเสียง : Llandovery Llandovery [de]
 • การออกเสียง : むっつ むっつ [ja]
 • การออกเสียง : גִּיל גִּיל [he]
 • การออกเสียง : ocht mbliana d’aois ocht mbliana d’aois [ga]
 • การออกเสียง : seacht mbliana d’aois seacht mbliana d’aois [ga]
 • การออกเสียง : Gelasian Gelasian [en]
 • การออกเสียง : fiche bliain d’aois fiche bliain d’aois [ga]
 • การออกเสียง : sedamdesetsedmerogodišnjakinja sedamdesetsedmerogodišnjakinja [hr]
 • การออกเสียง : Frasnian Frasnian [en]
 • การออกเสียง : Blancan Blancan [en]
 • การออกเสียง : trí bliana d’aois trí bliana d’aois [ga]
 • การออกเสียง : Tonawandan Tonawandan [en]
 • การออกเสียง : Rupelian Rupelian [en]
 • การออกเสียง : نوجوان نوجوان [fa]
 • การออกเสียง : نوزاد نوزاد [fa]
 • การออกเสียง : Sheinwoodian Sheinwoodian [en]
 • การออกเสียง : 歳 [ja]
 • การออกเสียง : Pragian Pragian [en]
 • การออกเสียง : さんじゅっさい (三十歳, 三十才) さんじゅっさい (三十歳, 三十才) [ja]
 • การออกเสียง : Tithonian Tithonian [en]
 • การออกเสียง : ななさい (七歳, 七才) ななさい (七歳, 七才) [ja]
 • การออกเสียง : Lutetian Lutetian [en]
 • การออกเสียง : sé bliana d’aois sé bliana d’aois [ga]
 • การออกเสียง : 二歳 二歳 [ja]
 • การออกเสียง : Homerian Homerian [en]
 • การออกเสียง : 十一歳 十一歳 [ja]
 • การออกเสียง : Callovian Callovian [en]
 • การออกเสียง : Eifelian Eifelian [en]
 • การออกเสียง : 93χρονος 93χρονος [el]
 • การออกเสียง : yaş yaş [tr]
 • การออกเสียง : Roadian Roadian [en]
 • การออกเสียง : Capitanian Capitanian [en]
 • การออกเสียง : Danian Danian [en]
 • การออกเสียง : Moscovian Moscovian [en]
 • การออกเสียง : Vicenarian Vicenarian [en]
 • การออกเสียง : میانسال میانسال [fa]
 • การออกเสียง : Piacenzian Piacenzian [en]
 • การออกเสียง : Coniacian Coniacian [en]
 • การออกเสียง : տարիք տարիք [hy]
 • การออกเสียง : Visean Visean [en]
 • การออกเสียง : 五歳 五歳 [ja]
 • การออกเสียง : Denarian Denarian [en]
 • การออกเสียง : 一歳 一歳 [ja]
 • การออกเสียง : Alde Alde [eu]
 • การออกเสียง : Anisian Anisian [en]
 • การออกเสียง : Aptian Aptian [en]
 • การออกเสียง : Ludfordian Ludfordian [en]
 • การออกเสียง : Priabonian Priabonian [en]
 • การออกเสียง : pensionable pensionable [en]
 • การออกเสียง : předškolák předškolák [cs]
 • การออกเสียง : Induan Induan [en]