หมวดหมู่:

affirmative

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงaffirmative

  • การออกเสียง : sure sure [en]
  • การออกเสียง : uh-hunh uh-hunh [en]
  • การออกเสียง : 応 [ja]
  • การออกเสียง : enh enh [oj]
  • การออกเสียง : awesomesauce awesomesauce [en]
  • บันทึกการออกเสียง : ንው ንው [am] รอการออกเสียง