หมวดหมู่:

affections

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงaffections

  • การออกเสียง : con carino con carino [es]
  • การออกเสียง : niedopieszczone niedopieszczone [pl]
  • การออกเสียง : شفق شفق [fa]
  • การออกเสียง : čhaŋté čhaŋté [lkt]