หมวดหมู่:

aerated

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงaerated

  • การออกเสียง : mousse mousse [fr]