หมวดหมู่:

adverbio

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงadverbio

 • การออกเสียง : mañana mañana [es]
 • การออกเสียง : arbitrariamente arbitrariamente [pt]
 • การออกเสียง : 逕自 逕自 [zh]
 • การออกเสียง : 向來 向來 [zh]
 • การออกเสียง : нужно нужно [ru]
 • การออกเสียง : insignificante insignificante [es]
 • การออกเสียง : shorter shorter [en]
 • การออกเสียง : Ende Ende [de]
 • การออกเสียง : никогда никогда [ru]
 • การออกเสียง : erróneamente erróneamente [es]
 • การออกเสียง : 的確 的確 [ja]
 • การออกเสียง : entretanto entretanto [pt]
 • การออกเสียง : irresponsablemente irresponsablemente [es]
 • การออกเสียง : infelizmente infelizmente [pt]
 • การออกเสียง : idealmente idealmente [es]
 • การออกเสียง : 頓時 頓時 [zh]
 • การออกเสียง : intramuros intramuros [fr]
 • การออกเสียง : concomitantemente concomitantemente [pt]
 • การออกเสียง : acullá acullá [es]
 • การออกเสียง : moralmente moralmente [it]
 • การออกเสียง : egoístamente egoístamente [es]
 • การออกเสียง : empreendedorismo empreendedorismo [pt]
 • การออกเสียง : estupendamente estupendamente [es]
 • การออกเสียง : altiro altiro [es]
 • การออกเสียง : puntual puntual [es]
 • การออกเสียง : cestuy-là cestuy-là [fr]
 • การออกเสียง : infinitamente infinitamente [pt]
 • การออกเสียง : ulteriormente ulteriormente [pt]
 • การออกเสียง : repetidamente repetidamente [es]
 • การออกเสียง : odara odara [pt]
 • การออกเสียง : intensamente intensamente [pt]
 • การออกเสียง : anticonstitucionalmente anticonstitucionalmente [pt]
 • การออกเสียง : cuasi cuasi [es]
 • การออกเสียง : decepcionantemente decepcionantemente [pt]
 • การออกเสียง : anuitardi anuitardi [an]
 • การออกเสียง : clandestinamente clandestinamente [es]
 • การออกเสียง : sistemáticamente sistemáticamente [es]
 • การออกเสียง : excelentemente excelentemente [es]
 • การออกเสียง : mientras tanto mientras tanto [es]
 • การออกเสียง : paralelamente paralelamente [pt]
 • การออกเสียง : omextin omextin [nah]
 • การออกเสียง : Cuix Cuix [nah]
 • การออกเสียง : concisamente concisamente [it]
 • การออกเสียง : categoricamente categoricamente [pt]
 • การออกเสียง : argumentadamente argumentadamente [es]
 • การออกเสียง : notābiliter notābiliter [la]
 • การออกเสียง : antiguamente antiguamente [es]
 • การออกเสียง : semejantemente semejantemente [es]
 • การออกเสียง : sinteticamente sinteticamente [it]
 • การออกเสียง : plácidamente plácidamente [es]
 • การออกเสียง : fríamente fríamente [es]
 • การออกเสียง : insoportablemente insoportablemente [es]
 • การออกเสียง : recogidamente recogidamente [es]
 • การออกเสียง : cronométricamente cronométricamente [es]
 • การออกเสียง : desesperanzadamente desesperanzadamente [es]
 • การออกเสียง : haraganamente haraganamente [es]
 • การออกเสียง : colosalmente colosalmente [es]
 • การออกเสียง : Así y todo Así y todo [es]
 • การออกเสียง : encismesmado encismesmado [pt]
 • การออกเสียง : intolerablemente intolerablemente [es]
 • บันทึกการออกเสียง : yacanatli yacanatli [nah] รอการออกเสียง