หมวดหมู่:

adverbial expression

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงadverbial expression

 • การออกเสียง : Ani tak, ani siak Ani tak, ani siak [pl]
 • การออกเสียง : w bieżącym roku w bieżącym roku [pl]
 • การออกเสียง : w przenośni w przenośni [pl]
 • การออกเสียง : na gapę na gapę [pl]
 • การออกเสียง : na źdźbłach traw na źdźbłach traw [pl]
 • การออกเสียง : od rana do nocy od rana do nocy [pl]
 • การออกเสียง : po prostu po prostu [pl]
 • การออกเสียง : do cna do cna [pl]
 • การออกเสียง : na ogół na ogół [pl]
 • การออกเสียง : całym sercem całym sercem [pl]
 • การออกเสียง : z niepokojem z niepokojem [pl]
 • การออกเสียง : jak dwie krople wody jak dwie krople wody [pl]
 • การออกเสียง : ze strachu ze strachu [pl]
 • การออกเสียง : na czele na czele [pl]
 • การออกเสียง : z czasem z czasem [pl]
 • การออกเสียง : na żywo na żywo [pl]
 • การออกเสียง : z litości z litości [pl]
 • การออกเสียง : w pojedynkę w pojedynkę [pl]
 • การออกเสียง : na nowo na nowo [pl]
 • การออกเสียง : po cichu po cichu [pl]
 • การออกเสียง : na kość na kość [pl]
 • การออกเสียง : z rozmachem z rozmachem [pl]
 • การออกเสียง : na przestrzał na przestrzał [pl]
 • การออกเสียง : we mgle we mgle [pl]
 • การออกเสียง : w kurniku w kurniku [pl]
 • การออกเสียง : pod krawatem pod krawatem [pl]
 • การออกเสียง : jak jeden mąż jak jeden mąż [pl]
 • การออกเสียง : na śmierć na śmierć [pl]
 • การออกเสียง : na głos na głos [pl]
 • การออกเสียง : w pełni w pełni [pl]
 • การออกเสียง : jak ryba w wodzie jak ryba w wodzie [pl]
 • การออกเสียง : gestem gestem [pl]
 • การออกเสียง : z oporami z oporami [pl]
 • การออกเสียง : od frontu od frontu [pl]
 • การออกเสียง : przy okazji przy okazji [pl]
 • การออกเสียง : za darmochę za darmochę [pl]
 • การออกเสียง : pieszo (na piechotę) pieszo (na piechotę) [pl]
 • การออกเสียง : po kryjomu po kryjomu [pl]
 • การออกเสียง : co do joty co do joty [pl]
 • การออกเสียง : całą dobę całą dobę [pl]
 • การออกเสียง : bez skrupułów bez skrupułów [pl]
 • การออกเสียง : dla szpanu dla szpanu [pl]
 • การออกเสียง : dwa kroki dalej dwa kroki dalej [pl]
 • การออกเสียง : do pełna do pełna [pl]
 • การออกเสียง : w gniewie w gniewie [pl]
 • การออกเสียง : z narażeniem życia z narażeniem życia [pl]
 • การออกเสียง : krótko mówiąc krótko mówiąc [pl]
 • การออกเสียง : na wszystkie strony na wszystkie strony [pl]
 • การออกเสียง : na wznak na wznak [pl]
 • การออกเสียง : ludzką ręką ludzką ręką [pl]
 • การออกเสียง : byle gdzie byle gdzie [pl]
 • การออกเสียง : bez reszty bez reszty [pl]
 • การออกเสียง : w separacji w separacji [pl]
 • การออกเสียง : na wagę na wagę [pl]
 • การออกเสียง : o suchym pysku o suchym pysku [pl]
 • การออกเสียง : w województwie w województwie [pl]
 • การออกเสียง : bez pomyślunku bez pomyślunku [pl]
 • การออกเสียง : raz na zawsze raz na zawsze [pl]
 • การออกเสียง : w kółko w kółko [pl]
 • การออกเสียง : z werwą z werwą [pl]
 • การออกเสียง : ze szczegółami ze szczegółami [pl]
 • การออกเสียง : z dumą z dumą [pl]
 • การออกเสียง : bez wieści bez wieści [pl]
 • การออกเสียง : od roku od roku [pl]
 • การออกเสียง : gdy zajdzie potrzeba gdy zajdzie potrzeba [pl]
 • การออกเสียง : po szynach po szynach [pl]
 • การออกเสียง : w domyśle w domyśle [pl]
 • การออกเสียง : na dniach na dniach [pl]
 • การออกเสียง : na zapas na zapas [pl]
 • การออกเสียง : w czubie w czubie [pl]
 • การออกเสียง : w potrzasku w potrzasku [pl]
 • การออกเสียง : w górach w górach [pl]
 • การออกเสียง : w sposób przemyślany w sposób przemyślany [pl]
 • การออกเสียง : na doczepkę na doczepkę [pl]
 • การออกเสียง : po sprawiedliwości po sprawiedliwości [pl]
 • การออกเสียง : w zaufaniu w zaufaniu [pl]
 • การออกเสียง : na łyso na łyso [pl]
 • การออกเสียง : nigdzie indziej nigdzie indziej [pl]
 • การออกเสียง : od wieków od wieków [pl]
 • การออกเสียง : z prawa z prawa [pl]
 • การออกเสียง : na wariata na wariata [pl]
 • การออกเสียง : raz na semestr raz na semestr [pl]
 • การออกเสียง : w nadmiarze w nadmiarze [pl]
 • การออกเสียง : pod ciśnieniem pod ciśnieniem [pl]
 • การออกเสียง : w chaosie w chaosie [pl]
 • การออกเสียง : bez śladu bez śladu [pl]
 • การออกเสียง : do końca do końca [pl]
 • การออกเสียง : w polszczyźnie w polszczyźnie [pl]
 • การออกเสียง : z trudnem z trudnem [pl]
 • การออกเสียง : bez wytchnienia bez wytchnienia [pl]
 • การออกเสียง : w pośpiechu w pośpiechu [pl]
 • การออกเสียง : dokładnie na odwrót dokładnie na odwrót [pl]
 • การออกเสียง : po bożemu po bożemu [pl]
 • การออกเสียง : na randce na randce [pl]
 • การออกเสียง : na żywca na żywca [pl]
 • การออกเสียง : w przeddzień w przeddzień [pl]
 • การออกเสียง : w trybie przyspieszonym w trybie przyspieszonym [pl]
 • การออกเสียง : w istocie w istocie [pl]
 • การออกเสียง : z pośpiechem z pośpiechem [pl]
 • การออกเสียง : wyglądać na zmęczone wyglądać na zmęczone [pl]