หมวดหมู่:

adverbes

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงadverbes

 • การออกเสียง : primo primo [es]
 • การออกเสียง : sus sus [fr]
 • การออกเสียง : quinto quinto [es]
 • การออกเสียง : octavo octavo [es]
 • การออกเสียง : sempre sempre [it]
 • การออกเสียง : texto texto [es]
 • การออกเสียง : sexto sexto [es]
 • การออกเสียง : à tire-d'aile à tire-d'aile [fr]
 • การออกเสียง : pis pis [fr]
 • การออกเสียง : proprement proprement [fr]
 • การออกเสียง : à bras-le-corps à bras-le-corps [fr]
 • การออกเสียง : niet niet [nl]
 • การออกเสียง : à la va-vite à la va-vite [fr]
 • การออกเสียง : p’t-êt’ p’t-êt’ [fr]
 • การออกเสียง : quater quater [lmo]
 • การออกเสียง : sentencieusement sentencieusement [fr]
 • การออกเสียง : mouais mouais [fr]
 • การออกเสียง : bon marché bon marché [fr]
 • การออกเสียง : vertigineusement vertigineusement [fr]
 • การออกเสียง : véritablement véritablement [fr]
 • การออกเสียง : pizzicato pizzicato [it]
 • การออกเสียง : pour de bon pour de bon [fr]
 • การออกเสียง : pareillement pareillement [fr]
 • การออกเสียง : doucement doucement [fr]
 • การออกเสียง : tendrement tendrement [fr]
 • การออกเสียง : parfaitement parfaitement [fr]
 • การออกเสียง : secondairement secondairement [fr]
 • การออกเสียง : tarpin tarpin [fr]
 • การออกเสียง : millesimo millesimo [it]
 • การออกเสียง : tant tant [ca]
 • การออกเสียง : quinquies quinquies [la]
 • การออกเสียง : prou prou [fr]
 • การออกเสียง : à l'aveuglette à l'aveuglette [fr]
 • การออกเสียง : perso perso [it]
 • การออกเสียง : systématiquement systématiquement [fr]
 • การออกเสียง : promptement promptement [fr]
 • การออกเสียง : outre-Quiévrain outre-Quiévrain [fr]
 • การออกเสียง : bel et bien bel et bien [fr]
 • การออกเสียง : moult moult [fr]
 • การออกเสียง : nib nib [fr]
 • การออกเสียง : à nouveau à nouveau [fr]
 • การออกเสียง : ritardando ritardando [it]
 • การออกเสียง : sereinement sereinement [fr]
 • การออกเสียง : à loisir à loisir [fr]
 • การออกเสียง : sûrement sûrement [fr]
 • การออกเสียง : pitoyablement pitoyablement [fr]
 • การออกเสียง : à la légère à la légère [fr]
 • การออกเสียง : succinctement succinctement [fr]
 • การออกเสียง : sérieusement sérieusement [fr]
 • การออกเสียง : plantureusement plantureusement [fr]
 • การออกเสียง : soigneusement soigneusement [fr]
 • การออกเสียง : tranquillement tranquillement [fr]
 • การออกเสียง : sciemment sciemment [fr]
 • การออกเสียง : subitement subitement [fr]
 • การออกเสียง : vachement vachement [fr]
 • การออกเสียง : notablement notablement [fr]
 • การออกเสียง : directement directement [fr]
 • การออกเสียง : par-dehors par-dehors [fr]
 • การออกเสียง : spécialement spécialement [fr]
 • การออกเสียง : soudainement soudainement [fr]
 • การออกเสียง : d'arrache-pied d'arrache-pied [fr]
 • การออกเสียง : mutuellement mutuellement [fr]
 • การออกเสียง : successivement successivement [fr]
 • การออกเสียง : partiellement partiellement [fr]
 • การออกเสียง : sainement sainement [fr]
 • การออกเสียง : passim passim [fr]
 • การออกเสียง : parallèlement parallèlement [fr]
 • การออกเสียง : scherzando scherzando [it]
 • การออกเสียง : sans fermer l’œil sans fermer l’œil [fr]
 • การออกเสียง : modérément modérément [fr]
 • การออกเสียง : tête-bêche tête-bêche [fr]
 • การออกเสียง : subséquemment subséquemment [fr]
 • การออกเสียง : sexuellement sexuellement [fr]
 • การออกเสียง : traditionnellement traditionnellement [fr]
 • การออกเสียง : sans perte de généralité sans perte de généralité [fr]
 • การออกเสียง : nonchalamment nonchalamment [fr]
 • การออกเสียง : sportivement sportivement [fr]
 • การออกเสียง : rudement rudement [fr]
 • การออกเสียง : nonobstant nonobstant [fr]
 • การออกเสียง : originairement originairement [fr]
 • การออกเสียง : subrepticement subrepticement [fr]
 • การออกเสียง : muettement muettement [fr]
 • การออกเสียง : séparément séparément [fr]
 • การออกเสียง : tempérément tempérément [fr]
 • การออกเสียง : momentanément momentanément [fr]
 • การออกเสียง : sèchement sèchement [fr]
 • การออกเสียง : technologiquement technologiquement [fr]
 • การออกเสียง : mignonnement mignonnement [fr]
 • การออกเสียง : monarchiquement monarchiquement [fr]
 • การออกเสียง : progressivement progressivement [fr]
 • การออกเสียง : salement salement [fr]
 • การออกเสียง : paresseusement paresseusement [fr]
 • การออกเสียง : scrupuleusement scrupuleusement [fr]
 • การออกเสียง : scolairement scolairement [fr]
 • การออกเสียง : nasillardement nasillardement [fr]
 • การออกเสียง : prohibitivement prohibitivement [fr]
 • การออกเสียง : négativement négativement [fr]
 • การออกเสียง : nostalgiquement nostalgiquement [fr]
 • การออกเสียง : trimestriellement trimestriellement [fr]
 • การออกเสียง : psychiquement psychiquement [fr]