หมวดหมู่:

adventurer

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงadventurer

  • การออกเสียง : Bear Grylls Bear Grylls [en]
  • การออกเสียง : Pierre François Péron Pierre François Péron [fr]
  • การออกเสียง : Beryl Markham Beryl Markham [en]
  • การออกเสียง : Bruce Chatwin Bruce Chatwin [en]
  • การออกเสียง : hochsztapler hochsztapler [pl]
  • การออกเสียง : Giovanni Giacomo Casanova Giovanni Giacomo Casanova [it]
  • การออกเสียง : طالِع آزما طالِع آزما [ur]
  • บันทึกการออกเสียง : хайгч хайгч [mn] รอการออกเสียง