หมวดหมู่:

adultery

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงadultery

 • การออกเสียง : adulto adulto [es]
 • การออกเสียง : philander philander [en]
 • การออกเสียง : 不倫 不倫 [ja]
 • การออกเสียง : adulterio adulterio [es]
 • การออกเสียง : adulti adulti [eo]
 • การออกเสียง : прелюбодеяние прелюбодеяние [ru]
 • การออกเสียง : ניאוף ניאוף [he]
 • การออกเสียง : godineb godineb [cy]
 • การออกเสียง : سفاح سفاح [ar]
 • การออกเสียง : נאוף נאוף [he]
 • การออกเสียง : перелюбство перелюбство [uk]
 • การออกเสียง : سِفَاح سِفَاح [ar]
 • การออกเสียง : püremu püremu [mi]
 • การออกเสียง : การผิดประเวณี การผิดประเวณี [th]
 • การออกเสียง : سِفاح سِفاح [ar]
 • การออกเสียง : пералюб пералюб [be]
 • การออกเสียง : utroskap utroskap [no]
 • การออกเสียง : adurterju adurterju [scn]
 • การออกเสียง : adoltre adoltre [oc]
 • การออกเสียง : ehebruch ehebruch [de]
 • การออกเสียง : säitesprong säitesprong [lb]
 • การออกเสียง : 간통 간통 [ko]
 • บันทึกการออกเสียง : uphingo uphingo [zu] รอการออกเสียง
 • บันทึกการออกเสียง : ukrexezo ukrexezo [xh] รอการออกเสียง
 • บันทึกการออกเสียง : ubuhabara ubuhabara [rw] รอการออกเสียง
 • บันทึกการออกเสียง : tetlaximalistli tetlaximalistli [nah] รอการออกเสียง
 • บันทึกการออกเสียง : makavadinolona makavadinolona [mg] รอการออกเสียง
 • บันทึกการออกเสียง : bootswa bootswa [st] รอการออกเสียง
 • บันทึกการออกเสียง : boaka boaka [tn] รอการออกเสียง