หมวดหมู่:

adolescent

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงadolescent

 • การออกเสียง : adolescente adolescente [es]
 • การออกเสียง : 사춘기 사춘기 [ko]
 • การออกเสียง : เด็กวัยรุ่น เด็กวัยรุ่น [th]
 • การออกเสียง : krennard krennard [br]
 • การออกเสียง : בוגר בוגר [he]
 • การออกเสียง : jonken jonken [lb]
 • การออกเสียง : tama wahine tama wahine [mi]
 • การออกเสียง : miejòme miejòme [oc]
 • การออกเสียง : pubertetlija pubertetlija [hr]
 • การออกเสียง : zovenéto zovenéto [vec]
 • การออกเสียง : gaztetxo gaztetxo [eu]
 • การออกเสียง : падлетак падлетак [be]
 • การออกเสียง : glasoed glasoed [cy]
 • การออกเสียง : 思春期の 思春期の [ja]
 • บันทึกการออกเสียง : mokenaboholo mokenaboholo [st] รอการออกเสียง
 • บันทึกการออกเสียง : mosima mosima [tn] รอการออกเสียง
 • บันทึกการออกเสียง : sakanjaza sakanjaza [mg] รอการออกเสียง
 • บันทึกการออกเสียง : giuvenila giuvenila [rm] รอการออกเสียง
 • บันทึกการออกเสียง : umwangavu umwangavu [rw] รอการออกเสียง
 • บันทึกการออกเสียง : umwanghavu umwanghavu [rw] รอการออกเสียง
 • บันทึกการออกเสียง : vantojaza vantojaza [mg] รอการออกเสียง
 • บันทึกการออกเสียง : bakenaboholo bakenaboholo [st] รอการออกเสียง
 • บันทึกการออกเสียง : adoleszén adoleszén [an] รอการออกเสียง