หมวดหมู่:

adjectiu

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงadjectiu

 • การออกเสียง : digital digital [en]
 • การออกเสียง : blau blau [de]
 • การออกเสียง : babau babau [pt]
 • การออกเสียง : aute aute [ca]
 • การออกเสียง : prestigiós prestigiós [ca]
 • การออกเสียง : estimat estimat [ca]
 • การออกเสียง : darrere darrere [ca]
 • การออกเสียง : correcta correcta [es]
 • การออกเสียง : hipòcrita hipòcrita [ca]
 • การออกเสียง : esperitat esperitat [ca]
 • การออกเสียง : caragirat caragirat [ca]
 • การออกเสียง : menyspreable menyspreable [ca]
 • การออกเสียง : lleu lleu [ca]
 • การออกเสียง : geperuda geperuda [ca]
 • การออกเสียง : capllaçat capllaçat [ca]
 • การออกเสียง : mengívol mengívol [ca]
 • การออกเสียง : afortunat afortunat [ca]
 • การออกเสียง : impertèrrit impertèrrit [ca]
 • การออกเสียง : nauseabund nauseabund [ca]
 • การออกเสียง : làbil làbil [ca]
 • การออกเสียง : suïssa suïssa [ca]
 • การออกเสียง : lígur lígur [ca]
 • การออกเสียง : lletraferida lletraferida [ca]
 • การออกเสียง : lletraferit lletraferit [ca]
 • การออกเสียง : sucós sucós [ca]
 • การออกเสียง : benastruc benastruc [ca]
 • การออกเสียง : suggerent suggerent [ca]
 • การออกเสียง : embarbussat embarbussat [ca]
 • การออกเสียง : astruc astruc [ca]
 • การออกเสียง : atabalat atabalat [ca]
 • การออกเสียง : florentí florentí [ca]
 • การออกเสียง : sortós sortós [ca]
 • การออกเสียง : esquarterat esquarterat [ca]
 • การออกเสียง : sortat sortat [ca]
 • การออกเสียง : fal·laç fal·laç [ca]
 • การออกเสียง : angoixant angoixant [ca]
 • การออกเสียง : pusil·lànime pusil·lànime [ca]