หมวดหมู่:

aditzondo

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงaditzondo

 • การออกเสียง : arrunt arrunt [eu]
 • การออกเสียง : bero bero [sv]
 • การออกเสียง : deblauki deblauki [eu]
 • การออกเสียง : soslai soslai [eu]
 • การออกเสียง : ahuspez ahuspez [eu]
 • การออกเสียง : hankurkulu hankurkulu [eu]
 • การออกเสียง : elgarrekin elgarrekin [eu]
 • การออกเสียง : xerka xerka [eu]
 • การออกเสียง : tatarrez tatarrez [eu]
 • การออกเสียง : arrada arrada [eu]
 • การออกเสียง : kasik kasik [de]
 • การออกเสียง : dohaike dohaike [eu]
 • การออกเสียง : muker muker [eu]
 • การออกเสียง : intzirika intzirika [eu]
 • การออกเสียง : elgarrekilan elgarrekilan [eu]
 • การออกเสียง : purrustaka purrustaka [eu]
 • การออกเสียง : ontsala ontsala [eu]
 • การออกเสียง : larrugorrian larrugorrian [eu]
 • การออกเสียง : berdantza-bart berdantza-bart [eu]
 • การออกเสียง : txingoka txingoka [eu]
 • การออกเสียง : berantean berantean [eu]
 • การออกเสียง : trailan trailan [eu]
 • การออกเสียง : ufala ufala [eu]
 • การออกเสียง : maleruski maleruski [eu]