• การออกเสียงคำว่า العمل العمل [ar]
 • การออกเสียงคำว่า działania działania [pl]
 • การออกเสียงคำว่า عوامل عوامل [fa]
 • การออกเสียงคำว่า حکمت عملی حکمت عملی [ur]
 • การออกเสียงคำว่า פעולות פעולות [he]
 • การออกเสียงคำว่า camau gweithredu camau gweithredu [cy]
 • การออกเสียงคำว่า shudderings shudderings [en]
 • การออกเสียงคำว่า counter-attack counter-attack [en]
 • การออกเสียงคำว่า Technorati Technorati [en]
 • การออกเสียงคำว่า brace brace [en]
 • การออกเสียงคำว่า tannage tannage [fr]
 • การออกเสียงคำว่า drag und drop drag und drop [de]
 • การออกเสียงคำว่า turnover turnover [en]
 • การออกเสียงคำว่า half-cocked half-cocked [en]
 • การออกเสียงคำว่า half-cock half-cock [en]
 • การออกเสียงคำว่า nieumiejętnie nieumiejętnie [pl]
 • การออกเสียงคำว่า nieumiejętne nieumiejętne [pl]
 • การออกเสียงคำว่า curves curves [en]
 • การออกเสียงคำว่า sordidness sordidness [en]
 • การออกเสียงคำว่า disempower disempower [en]
 • การออกเสียงคำว่า spills spills [en]
 • การออกเสียงคำว่า rollover rollover [en]
 • การออกเสียงคำว่า reciprocal reciprocal [en]
 • การออกเสียงคำว่า push over (verb) push over (verb) [en]
 • การออกเสียงคำว่า poked poked [en]
 • การออกเสียงคำว่า rasping rasping [en]
 • การออกเสียงคำว่า bestride bestride [en]
 • การออกเสียงคำว่า roll out roll out [en]
 • การออกเสียงคำว่า roll-out roll-out [en]
 • การออกเสียงคำว่า take turns take turns [en]