หมวดหมู่:

Acronym

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงAcronym

 • การออกเสียง : LOL LOL [en]
 • การออกเสียง : que que [ca]
 • การออกเสียง : wimp wimp [en]
 • การออกเสียง : dom dom [pl]
 • การออกเสียง : OLE OLE [da]
 • การออกเสียง : NASA NASA [en]
 • การออกเสียง : TARDIS TARDIS [en]
 • การออกเสียง : ASICS ASICS [en]
 • การออกเสียง : AIDS AIDS [en]
 • การออกเสียง : wombat wombat [en]
 • การออกเสียง : ROFL ROFL [en]
 • การออกเสียง : mur mur [fr]
 • การออกเสียง : asap asap [en]
 • การออกเสียง : GNU GNU [en]
 • การออกเสียง : IMO IMO [en]
 • การออกเสียง : USB USB [en]
 • การออกเสียง : acronym acronym [en]
 • การออกเสียง : brunch brunch [en]
 • การออกเสียง : prom prom [en]
 • การออกเสียง : QWERTY QWERTY [en]
 • การออกเสียง : CAPTCHA CAPTCHA [en]
 • การออกเสียง : UNICEF UNICEF [pt]
 • การออกเสียง : AMOLED AMOLED [en]
 • การออกเสียง : ASCII ASCII [en]
 • การออกเสียง : op op [da]
 • การออกเสียง : aha aha [ig]
 • การออกเสียง : IMAX IMAX [en]
 • การออกเสียง : sonar sonar [en]
 • การออกเสียง : Gerd Gerd [ca]
 • การออกเสียง : midi midi [fr]
 • การออกเสียง : LSD LSD [en]
 • การออกเสียง : stor stor [da]
 • การออกเสียง : EBITDA EBITDA [es]
 • การออกเสียง : SATA SATA [fi]
 • การออกเสียง : kde kde [cs]
 • การออกเสียง : IHOP IHOP [en]
 • การออกเสียง : UNCITRAL UNCITRAL [en]
 • การออกเสียง : MOOC MOOC [en]
 • การออกเสียง : BRB BRB [en]
 • การออกเสียง : HD HD [de]
 • การออกเสียง : crud crud [en]
 • การออกเสียง : WTF WTF [en]
 • การออกเสียง : AWOL AWOL [en]
 • การออกเสียง : PETA (acronym) PETA (acronym) [en]
 • การออกเสียง : horeca horeca [nl]
 • การออกเสียง : ott ott [en]
 • การออกเสียง : ENIAC ENIAC [en]
 • การออกเสียง : GAAP GAAP [nl]
 • การออกเสียง : N.A.T.O. N.A.T.O. [en]
 • การออกเสียง : lawl lawl [en]
 • การออกเสียง : coft coft [en]
 • การออกเสียง : ITIL ITIL [en]
 • การออกเสียง : Recist Recist [en]
 • การออกเสียง : flak flak [de]
 • การออกเสียง : CRISIL CRISIL [en]
 • การออกเสียง : ADN ADN [fr]
 • การออกเสียง : WAV WAV [en]
 • การออกเสียง : Adem Adem [tr]
 • การออกเสียง : romcom romcom [en]
 • การออกเสียง : TUC TUC [en]
 • การออกเสียง : SKU SKU [af]
 • การออกเสียง : TESOL TESOL [en]
 • การออกเสียง : eur eur [de]
 • การออกเสียง : FTSE FTSE [en]
 • การออกเสียง : Lasik Lasik [de]
 • การออกเสียง : ansi ansi [en]
 • การออกเสียง : eSATA eSATA [en]
 • การออกเสียง : IRCAM IRCAM [fr]
 • การออกเสียง : EBIT EBIT [en]
 • การออกเสียง : COPD COPD [en]
 • การออกเสียง : POSIX POSIX [en]
 • การออกเสียง : Vodca Vodca [pt]
 • การออกเสียง : frisa frisa [eo]
 • การออกเสียง : HIPAA HIPAA [en]
 • การออกเสียง : IMAO IMAO [en]
 • การออกเสียง : Elana Elana [en]
 • การออกเสียง : ASHRAE ASHRAE [en]
 • การออกเสียง : voIP voIP [en]
 • การออกเสียง : ASIMO ASIMO [ja]
 • การออกเสียง : samizdat samizdat [cs]
 • การออกเสียง : ASBL ASBL [fr]
 • การออกเสียง : CONCACAF CONCACAF [en]
 • การออกเสียง : Asti Asti [fi]
 • การออกเสียง : AFO AFO [ig]
 • การออกเสียง : CNES CNES [fr]
 • การออกเสียง : MAPP MAPP [sv]
 • การออกเสียง : EDVAC EDVAC [en]
 • การออกเสียง : Maser Maser [it]
 • การออกเสียง : COBE COBE [en]
 • การออกเสียง : CADASIL CADASIL [en]
 • การออกเสียง : סא"ל סא"ל [he]
 • การออกเสียง : EFTPOS EFTPOS [en]
 • การออกเสียง : DFAC DFAC [en]
 • การออกเสียง : UCAS UCAS [en]
 • การออกเสียง : DP DP [pt]
 • การออกเสียง : FUD FUD [ga]
 • การออกเสียง : Nicu Nicu [ro]
 • การออกเสียง : Crous Crous [fr]
 • การออกเสียง : LOFAR LOFAR [en]
 • การออกเสียง : ASBO ASBO [en]