• การออกเสียงคำว่า dom dom [pl]
 • การออกเสียงคำว่า mgtow mgtow [en]
 • การออกเสียงคำว่า LVAD LVAD [en]
 • การออกเสียงคำว่า EASL EASL [en]
 • การออกเสียงคำว่า TARDIS TARDIS [en]
 • การออกเสียงคำว่า SUNY SUNY [en]
 • การออกเสียงคำว่า CUNY (acronym) CUNY (acronym) [en]
 • การออกเสียงคำว่า PETA (acronym) PETA (acronym) [en]
 • การออกเสียงคำว่า ASHRAE ASHRAE [en]
 • การออกเสียงคำว่า CODASYL CODASYL [en]
 • การออกเสียงคำว่า JSON (ジェイソン) JSON (ジェイソン) [ja]
 • การออกเสียงคำว่า Crous Crous [fr]
 • การออกเสียงคำว่า DFAC DFAC [en]
 • การออกเสียงคำว่า neet neet [nl]
 • การออกเสียงคำว่า CSIRAC CSIRAC [en]
 • การออกเสียงคำว่า EDSAC EDSAC [en]
 • การออกเสียงคำว่า EDVAC EDVAC [en]
 • การออกเสียงคำว่า WFP WFP [en]
 • การออกเสียงคำว่า prom prom [en]
 • การออกเสียงคำว่า midi midi [en]
 • การออกเสียงคำว่า AMOLED AMOLED [en]
 • การออกเสียงคำว่า COBE COBE [en]
 • การออกเสียงคำว่า WMAP WMAP [en]
 • การออกเสียงคำว่า GAAP GAAP [nl]
 • การออกเสียงคำว่า IMAO IMAO [en]
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า ORCID ORCID [en] รอการออกเสียง
 • การออกเสียงคำว่า P.O.S. P.O.S. [en]
 • การออกเสียงคำว่า AIDS AIDS [en]
 • การออกเสียงคำว่า HIPAA HIPAA [en]
 • การออกเสียงคำว่า EBITDA EBITDA [es]