หมวดหมู่:

Acronym

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงAcronym

 • การออกเสียง : LOL
  LOL [en]
 • การออกเสียง : que
  que [ca]
 • การออกเสียง : ASICS
  ASICS [en]
 • การออกเสียง : dom
  dom [pl]
 • การออกเสียง : wimp
  wimp [en]
 • การออกเสียง : NASA
  NASA [en]
 • การออกเสียง : Ole
  Ole [da]
 • การออกเสียง : AIDS
  AIDS [en]
 • การออกเสียง : TARDIS
  TARDIS [en]
 • การออกเสียง : asap
  asap [en]
 • การออกเสียง : mur
  mur [fr]
 • การออกเสียง : wombat
  wombat [en]
 • การออกเสียง : ROFL
  ROFL [en]
 • การออกเสียง : IMO
  IMO [en]
 • การออกเสียง : GNU
  GNU [en]
 • การออกเสียง : ASCII
  ASCII [en]
 • การออกเสียง : brunch
  brunch [en]
 • การออกเสียง : USB
  USB [es]
 • การออกเสียง : AMOLED
  AMOLED [en]
 • การออกเสียง : acronym
  acronym [en]
 • การออกเสียง : UNICEF
  UNICEF [pt]
 • การออกเสียง : QWERTY
  QWERTY [en]
 • การออกเสียง : CAPTCHA
  CAPTCHA [en]
 • การออกเสียง : prom
  prom [en]
 • การออกเสียง : op
  op [da]
 • การออกเสียง : Gerd
  Gerd [ca]
 • การออกเสียง : IMAX
  IMAX [en]
 • การออกเสียง : aha
  aha [de]
 • การออกเสียง : ENIAC
  ENIAC [en]
 • การออกเสียง : sonar
  sonar [en]
 • การออกเสียง : EBITDA
  EBITDA [es]
 • การออกเสียง : midi
  midi [fr]
 • การออกเสียง : WTF
  WTF [en]
 • การออกเสียง : stor
  stor [da]
 • การออกเสียง : horeca
  horeca [nl]
 • การออกเสียง : LSD
  LSD [en]
 • การออกเสียง : SATA
  SATA [fi]
 • การออกเสียง : UNCITRAL
  UNCITRAL [en]
 • การออกเสียง : kde
  kde [cs]
 • การออกเสียง : MOOC
  MOOC [en]
 • การออกเสียง : IHOP
  IHOP [en]
 • การออกเสียง : N.A.T.O.
  N.A.T.O. [en]
 • การออกเสียง : crud
  crud [en]
 • การออกเสียง : BRB
  BRB [en]
 • การออกเสียง : ITIL
  ITIL [en]
 • การออกเสียง : ott
  ott [en]
 • การออกเสียง : PETA (acronym)
  PETA (acronym) [en]
 • การออกเสียง : AWOL
  AWOL [en]
 • การออกเสียง : WAV
  WAV [en]
 • การออกเสียง : GAAP
  GAAP [nl]
 • การออกเสียง : TUC
  TUC [en]
 • การออกเสียง : Adem
  Adem [tr]
 • การออกเสียง : HD
  HD [de]
 • การออกเสียง : lawl
  lawl [en]
 • การออกเสียง : Recist
  Recist [en]
 • การออกเสียง : CRISIL
  CRISIL [en]
 • การออกเสียง : coft
  coft [en]
 • การออกเสียง : ASHRAE
  ASHRAE [en]
 • การออกเสียง : flak
  flak [de]
 • การออกเสียง : ADN
  ADN [fr]
 • การออกเสียง : SKU
  SKU [af]
 • การออกเสียง : TESOL
  TESOL [en]
 • การออกเสียง : romcom
  romcom [en]
 • การออกเสียง : Lasik
  Lasik [de]
 • การออกเสียง : FTSE
  FTSE [en]
 • การออกเสียง : IMAO
  IMAO [en]
 • การออกเสียง : Elana
  Elana [en]
 • การออกเสียง : ansi
  ansi [en]
 • การออกเสียง : ASIMO
  ASIMO [ja]
 • การออกเสียง : POSIX
  POSIX [en]
 • การออกเสียง : eSATA
  eSATA [en]
 • การออกเสียง : HIPAA
  HIPAA [en]
 • การออกเสียง : COPD
  COPD [en]
 • การออกเสียง : voIP
  voIP [en]
 • การออกเสียง : EBIT
  EBIT [en]
 • การออกเสียง : Idk
  Idk [en]
 • การออกเสียง : CONCACAF
  CONCACAF [en]
 • การออกเสียง : IRCAM
  IRCAM [fr]
 • การออกเสียง : samizdat
  samizdat [cs]
 • การออกเสียง : mgtow
  mgtow [en]
 • การออกเสียง : CNES
  CNES [fr]
 • การออกเสียง : EDVAC
  EDVAC [en]
 • การออกเสียง : Crous
  Crous [fr]
 • การออกเสียง : frisa
  frisa [eo]
 • การออกเสียง : Asti
  Asti [fi]
 • การออกเสียง : Vodca
  Vodca [pt]
 • การออกเสียง : COBE
  COBE [en]
 • การออกเสียง : Maser
  Maser [it]
 • การออกเสียง : AFO
  AFO [ig]
 • การออกเสียง : ASBL
  ASBL [fr]
 • การออกเสียง : EFTPOS
  EFTPOS [en]
 • การออกเสียง : neet
  neet [nl]
 • การออกเสียง : FUD
  FUD [ga]
 • การออกเสียง : CADASIL
  CADASIL [en]
 • การออกเสียง : MAPP
  MAPP [sv]
 • การออกเสียง : UCAS
  UCAS [en]
 • การออกเสียง : סא"ל
  סא"ל [he]
 • การออกเสียง : Nicu
  Nicu [ro]
 • การออกเสียง : DP
  DP [pt]
 • การออกเสียง : DFAC
  DFAC [en]