• การออกเสียงคำว่า guid guid [en]
  • การออกเสียงคำว่า ASCII ASCII [en]
  • การออกเสียงคำว่า Flickr Flickr [en]
  • การออกเสียงคำว่า HTML HTML [pl]
  • การออกเสียงคำว่า PHP PHP [en]