หมวดหมู่:

acne

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงacne

  • การออกเสียง : comedone comedone [it]
  • การออกเสียง : สิว สิว [th]
  • การออกเสียง : mahuna mahuna [hr]