หมวดหมู่:

achievement

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงachievement

 • การออกเสียง : applause applause [en]
 • การออกเสียง : culture culture [en]
 • การออกเสียง : congratulations congratulations [en]
 • การออกเสียง : civilization civilization [en]
 • การออกเสียง : hail hail [en]
 • การออกเสียง : clap clap [en]
 • การออกเสียง : acclaim acclaim [en]
 • การออกเสียง : Hooray! Hooray! [en]
 • การออกเสียง : applaud applaud [en]
 • การออกเสียง : accolade accolade [en]
 • การออกเสียง : congratulate congratulate [en]
 • การออกเสียง : hurrah hurrah [en]
 • การออกเสียง : acclamation acclamation [en]
 • การออกเสียง : felicitations felicitations [en]
 • การออกเสียง : one million up! one million up! [en]
 • การออกเสียง : ovation ovation [en]
 • การออกเสียง : compliments compliments [fr]
 • การออกเสียง : Best wishes Best wishes [en]
 • การออกเสียง : הישג הישג [he]
 • การออกเสียง : plaudits plaudits [en]
 • การออกเสียง : zdobycie zdobycie [pl]
 • การออกเสียง : chlubić się chlubić się [pl]
 • การออกเสียง : حصول مقصد حصول مقصد [fa]
 • การออกเสียง : osiągnięcie osiągnięcie [pl]
 • การออกเสียง : katuparan katuparan [tl]