• การออกเสียงคำว่า 심연 심연 [ko]
 • การออกเสียงคำว่า Salto Salto [de]
 • การออกเสียงคำว่า ਖੱਡ ਖੱਡ [pa]
 • การออกเสียงคำว่า abisso abisso [it]
 • การออกเสียงคำว่า пучина пучина [ru]
 • การออกเสียงคำว่า otchłań otchłań [pl]
 • การออกเสียงคำว่า afgrond afgrond [af]
 • การออกเสียงคำว่า öfgrün öfgrün [fy]
 • การออกเสียงคำว่า abbissi abbissi [scn]
 • การออกเสียงคำว่า бездань бездань [be]
 • การออกเสียงคำว่า affwys affwys [cy]
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า fampana fampana [mg] รอการออกเสียง
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า dilemo dilemo [st] รอการออกเสียง
 • การออกเสียงคำว่า amildegi amildegi [eu]
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า umwonyo umwonyo [xh] รอการออกเสียง
 • การออกเสียงคำว่า ofgrond ofgrond [lb]
 • การออกเสียงคำว่า humnerë humnerë [sq]
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า inyenga inyenga [rw] รอการออกเสียง
 • การออกเสียงคำว่า abysm abysm [en]
 • การออกเสียงคำว่า abbissu abbissu [scn]
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า sishenjele sishenjele [loz] รอการออกเสียง
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า abume abume [ee] รอการออกเสียง
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า incacanyo incacanyo [rw] รอการออกเสียง
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า bobipo bobipo [tn] รอการออกเสียง
 • การออกเสียงคำว่า abís abís [ca]
 • การออกเสียงคำว่า mawere mawere [sn]
 • การออกเสียงคำว่า toull-lonk toull-lonk [br]
 • การออกเสียงคำว่า tevenn tevenn [br]
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า auejkatlan auejkatlan [nah] รอการออกเสียง
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า zumiñlil zumiñlil [arn] รอการออกเสียง