หมวดหมู่:

abuelo

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงabuelo

  • การออกเสียง : dede dede [tr]
  • การออกเสียง : avu avu [fi]
  • การออกเสียง : dedek dedek [sl]
  • บันทึกการออกเสียง : granp'pa granp'pa [srn] รอการออกเสียง
  • บันทึกการออกเสียง : ntatemoholo ntatemoholo [st] รอการออกเสียง
  • บันทึกการออกเสียง : paparu'au paparu'au [rap] รอการออกเสียง
  • บันทึกการออกเสียง : paparuau paparuau [rap] รอการออกเสียง
  • บันทึกการออกเสียง : awki awki [ay] รอการออกเสียง
  • บันทึกการออกเสียง : chedky chedky [arn] รอการออกเสียง