หมวดหมู่:

abstractions

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงabstractions

 • การออกเสียง : anything anything [en]
 • การออกเสียง : something something [en]
 • การออกเสียง : nothing nothing [en]
 • การออกเสียง : thing thing [en]
 • การออกเสียง : things things [en]
 • การออกเสียง : irony irony [en]
 • การออกเสียง : cyberspace cyberspace [en]
 • การออกเสียง : reify reify [en]
 • การออกเสียง : instantiation instantiation [en]
 • การออกเสียง : abstractly abstractly [en]
 • การออกเสียง : defiliation defiliation [en]
 • การออกเสียง : knowns knowns [en]