หมวดหมู่:

abstractions

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงabstractions

 • การออกเสียง : anything
  anything [en]
 • การออกเสียง : something
  something [en]
 • การออกเสียง : nothing
  nothing [en]
 • การออกเสียง : thing
  thing [en]
 • การออกเสียง : things
  things [en]
 • การออกเสียง : irony
  irony [en]
 • การออกเสียง : cyberspace
  cyberspace [en]
 • การออกเสียง : reify
  reify [en]
 • การออกเสียง : instantiation
  instantiation [en]
 • การออกเสียง : abstractly
  abstractly [en]
 • การออกเสียง : defiliation
  defiliation [en]
 • การออกเสียง : knowns
  knowns [en]