หมวดหมู่:

abstract

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงabstract

 • การออกเสียง : surprise surprise [en]
 • การออกเสียง : silence silence [en]
 • การออกเสียง : scenario scenario [en]
 • การออกเสียง : intangible intangible [en]
 • การออกเสียง : begrip begrip [af]
 • การออกเสียง : gevoel gevoel [af]
 • การออกเสียง : متعاقب متعاقب [fa]
 • การออกเสียง : soyut soyut [tr]
 • การออกเสียง : mücerret mücerret [tr]
 • การออกเสียง : انتزاعى انتزاعى [fa]
 • การออกเสียง : kroning kroning [nl]
 • การออกเสียง : bezprzedmiotowy bezprzedmiotowy [pl]
 • การออกเสียง : جداسازی جداسازی [fa]
 • การออกเสียง : uirsgeul uirsgeul [gd]
 • การออกเสียง : Orphism Orphism [en]
 • การออกเสียง : اخذ کرنا اخذ کرنا [ur]
 • การออกเสียง : versionerna versionerna [sv]
 • การออกเสียง : kategorin kategorin [sv]
 • การออกเสียง : kategorierna kategorierna [sv]
 • การออกเสียง : cizgi cizgi [az]
 • การออกเสียง : buyruq buyruq [az]
 • การออกเสียง : abstrakcyjne abstrakcyjne [pl]