หมวดหมู่:

aboriginal

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงaboriginal

  • การออกเสียง : weka weka [x-tp]
  • การออกเสียง : Mudrooroo Mudrooroo [en]
  • การออกเสียง : спрадвечны спрадвечны [be]
  • บันทึกการออกเสียง : Ngurrapalangu Ngurrapalangu [su] รอการออกเสียง