หมวดหมู่:

abituare

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงabituare

  • การออกเสียง : 'bituar(se) 'bituar(se) [vec]
  • การออกเสียง : abitué abitué [pms]