หมวดหมู่:

abbreviations

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงabbreviations

 • การออกเสียง : carbs carbs [en]
 • การออกเสียง : AI AI [nl]
 • การออกเสียง : fig fig [en]
 • การออกเสียง : sci sci [it]
 • การออกเสียง : DIY DIY [en]
 • การออกเสียง : i.e. i.e. [en]
 • การออกเสียง : e.g. e.g. [en]
 • การออกเสียง : A.D. A.D. [en]
 • การออกเสียง : OMG OMG [en]
 • การออกเสียง : GPS GPS [fr]
 • การออกเสียง : ab ab [de]
 • การออกเสียง : lax lax [sv]
 • การออกเสียง : pvp pvp [en]
 • การออกเสียง : lab lab [en]
 • การออกเสียง : KPMG KPMG [en]
 • การออกเสียง : Fnac Fnac [fr]
 • การออกเสียง : TÜV TÜV [de]
 • การออกเสียง : CAE CAE [es]
 • การออกเสียง : itt itt [en]
 • การออกเสียง : aka aka [en]
 • การออกเสียง : NBC NBC [en]
 • การออกเสียง : RER RER [fr]
 • การออกเสียง : HACCP HACCP [en]
 • การออกเสียง : Staffs Staffs [en]
 • การออกเสียง : croc croc [fr]
 • การออกเสียง : LA (Los Angeles) LA (Los Angeles) [en]
 • การออกเสียง : LGBT LGBT [en]
 • การออกเสียง : hetero hetero [pt]
 • การออกเสียง : ez ez [eu]
 • การออกเสียง : ny ny [hu]
 • การออกเสียง : decal decal [en]
 • การออกเสียง : GB (storage) GB (storage) [en]
 • การออกเสียง : IRC IRC [en]
 • การออกเสียง : dept dept [en]
 • การออกเสียง : Co Ltd Co Ltd [en]
 • การออกเสียง : CMOS CMOS [en]
 • การออกเสียง : HR HR [de]
 • การออกเสียง : lav lav [hr]
 • การออกเสียง : RGB RGB [en]
 • การออกเสียง : jpg jpg [en]
 • การออกเสียง : ACS ACS [es]
 • การออกเสียง : PVC PVC [de]
 • การออกเสียง : W3C W3C [en]
 • การออกเสียง : CIA CIA [en]
 • การออกเสียง : WTF WTF [en]
 • การออกเสียง : ICMP ICMP [en]
 • การออกเสียง : RFID RFID [en]
 • การออกเสียง : 50p 50p [en]
 • การออกเสียง : ARG ARG [sv]
 • การออกเสียง : RGBA RGBA [es]
 • การออกเสียง : MPEG MPEG [en]
 • การออกเสียง : TNT TNT [fr]
 • การออกเสียง : FYI FYI [en]
 • การออกเสียง : SQRT SQRT [en]
 • การออกเสียง : SSL SSL [en]
 • การออกเสียง : ITIL ITIL [en]
 • การออกเสียง : ESL ESL [en]
 • การออกเสียง : SOX SOX [en]
 • การออกเสียง : xoxo xoxo [pt]
 • การออกเสียง : O.E.R. O.E.R. [en]
 • การออกเสียง : E.T.A. E.T.A. [en]
 • การออกเสียง : V.O.A. V.O.A. [en]
 • การออกเสียง : WACC WACC [en]
 • การออกเสียง : PM PM [en]
 • การออกเสียง : EIU EIU [en]
 • การออกเสียง : mbps mbps [en]
 • การออกเสียง : DX (abbreviation) DX (abbreviation) [en]
 • การออกเสียง : D.A.W. D.A.W. [en]
 • การออกเสียง : e-print e-print [en]
 • การออกเสียง : OSI OSI [et]
 • การออกเสียง : ISI ISI [ro]
 • การออกเสียง : FLO FLO [la]
 • การออกเสียง : NFC NFC [en]
 • การออกเสียง : UX UX [en]
 • การออกเสียง : UKLA UKLA [en]
 • การออกเสียง : targa targa [it]
 • การออกเสียง : B.A. B.A. [en]
 • การออกเสียง : IAO IAO [en]
 • การออกเสียง : FBI FBI [en]
 • การออกเสียง : 20k 20k [en]
 • การออกเสียง : MB MB [en]
 • การออกเสียง : I.S.O. I.S.O. [en]
 • การออกเสียง : SETI SETI [en]
 • การออกเสียง : MPH MPH [en]
 • การออกเสียง : K.O. K.O. [en]
 • การออกเสียง : RZA RZA [en]
 • การออกเสียง : BCG BCG [pt]
 • การออกเสียง : larp larp [en]
 • การออกเสียง : CCC CCC [en]
 • การออกเสียง : HRT HRT [en]
 • การออกเสียง : BFF BFF [en]
 • การออกเสียง : nyse nyse [en]
 • การออกเสียง : GCC GCC [en]
 • การออกเสียง : Nr Nr [de]
 • การออกเสียง : NAWF NAWF [en]
 • การออกเสียง : NURBS NURBS [de]
 • การออกเสียง : IRS IRS [en]
 • การออกเสียง : III III [en]
 • การออกเสียง : TMI TMI [en]
 • การออกเสียง : esb esb [tr]