หมวดหมู่:

abbreviation

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงabbreviation

 • การออกเสียง : bike bike [en]
 • การออกเสียง : playa playa [es]
 • การออกเสียง : etc. etc. [en]
 • การออกเสียง : ok ok [en]
 • การออกเสียง : TV TV [en]
 • การออกเสียง : DNA DNA [en]
 • การออกเสียง : gent gent [nl]
 • การออกเสียง : DVD DVD [es]
 • การออกเสียง : ma ma [it]
 • การออกเสียง : mal mal [fr]
 • การออกเสียง : BAE BAE [en]
 • การออกเสียง : KFC KFC [en]
 • การออกเสียง : og og [no]
 • การออกเสียง : foi foi [fr]
 • การออกเสียง : Ajax Ajax [nl]
 • การออกเสียง : mono mono [es]
 • การออกเสียง : Nazi Nazi [en]
 • การออกเสียง : ice ice [en]
 • การออกเสียง : esa esa [es]
 • การออกเสียง : FAQ FAQ [en]
 • การออกเสียง : suv suv [ja]
 • การออกเสียง : va va [es]
 • การออกเสียง : SEM SEM [pt]
 • การออกเสียง : who's who's [en]
 • การออกเสียง : siema siema [pl]
 • การออกเสียง : IMO IMO [en]
 • การออกเสียง : WWF WWF [de]
 • การออกเสียง : API API [is]
 • การออกเสียง : ALS ALS [de]
 • การออกเสียง : sax sax [en]
 • การออกเสียง : EMI EMI [la]
 • การออกเสียง : contraction contraction [en]
 • การออกเสียง : MSN MSN [en]
 • การออกเสียง : bi bi [otk]
 • การออกเสียง : yolo yolo [nl]
 • การออกเสียง : UFO UFO [en]
 • การออกเสียง : BTW BTW [en]
 • การออกเสียง : rui rui [pt]
 • การออกเสียง : SMS SMS [en]
 • การออกเสียง : cru cru [fr]
 • การออกเสียง : prom prom [en]
 • การออกเสียง : ci ci [it]
 • การออกเสียง : GPS GPS [en]
 • การออกเสียง : pseudo pseudo [en]
 • การออกเสียง : CPR CPR [en]
 • การออกเสียง : Brit Brit [en]
 • การออกเสียง : cm cm [en]
 • การออกเสียง : FML FML [en]
 • การออกเสียง : St St [en]
 • การออกเสียง : km km [de]
 • การออกเสียง : św. św. [pl]
 • การออกเสียง : EMEA EMEA [en]
 • การออกเสียง : sup sup [sv]
 • การออกเสียง : LVMH LVMH [fr]
 • การออกเสียง : ca. ca. [de]
 • การออกเสียง : RSVP RSVP [en]
 • การออกเสียง : ADSL ADSL [en]
 • การออกเสียง : pa pa [pl]
 • การออกเสียง : C.E.O. C.E.O. [en]
 • การออกเสียง : L.E.D. L.E.D. [en]
 • การออกเสียง : śp. śp. [pl]
 • การออกเสียง : prof prof [nl]
 • การออกเสียง : dea dea [it]
 • การออกเสียง : YMCA YMCA [en]
 • การออกเสียง : abridgment abridgment [en]
 • การออกเสียง : tid tid [sv]
 • การออกเสียง : we'd've we'd've [en]
 • การออกเสียง : truncate truncate [en]
 • การออกเสียง : W.A.G. W.A.G. [en]
 • การออกเสียง : dpi dpi [en]
 • การออกเสียง : jen jen [eo]
 • การออกเสียง : NSFW NSFW [en]
 • การออกเสียง : ROTFL ROTFL [en]
 • การออกเสียง : aga aga [cs]
 • การออกเสียง : LDAP LDAP [en]
 • การออกเสียง : IQ IQ [cs]
 • การออกเสียง : IP IP [en]
 • การออกเสียง : mm mm [fi]
 • การออกเสียง : GDP GDP [en]
 • การออกเสียง : Chevy Chevy [en]
 • การออกเสียง : char (data) char (data) [en]
 • การออกเสียง : cal cal [es]
 • การออกเสียง : ett ett [sv]
 • การออกเสียง : IPA IPA [en]
 • การออกเสียง : BRB BRB [en]
 • การออกเสียง : advert advert [en]
 • การออกเสียง : RSHA RSHA [de]
 • การออกเสียง : BHP BHP [pl]
 • การออกเสียง : 256k 256k [en]
 • การออกเสียง : shortening shortening [en]
 • การออกเสียง : MP MP [en]
 • การออกเสียง : dox dox [za]
 • การออกเสียง : MS MS [en]
 • การออกเสียง : NSDAP NSDAP [de]
 • การออกเสียง : CDU CDU [de]
 • การออกเสียง : tase tase [fi]
 • การออกเสียง : co-op co-op [en]
 • การออกเสียง : XYZ XYZ [en]
 • การออกเสียง : BC BC [en]
 • การออกเสียง : rev rev [en]