หมวดหมู่:

abbreviation

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงabbreviation

 • การออกเสียง : bike
  bike [en]
 • การออกเสียง : playa
  playa [es]
 • การออกเสียง : etc.
  etc. [en]
 • การออกเสียง : ok
  ok [en]
 • การออกเสียง : TV
  TV [en]
 • การออกเสียง : gent
  gent [nl]
 • การออกเสียง : DNA
  DNA [en]
 • การออกเสียง : BAE
  BAE [en]
 • การออกเสียง : DVD
  DVD [de]
 • การออกเสียง : KFC
  KFC [en]
 • การออกเสียง : ma
  ma [it]
 • การออกเสียง : mal
  mal [fr]
 • การออกเสียง : Ajax
  Ajax [en]
 • การออกเสียง : og
  og [no]
 • การออกเสียง : ice
  ice [en]
 • การออกเสียง : foi
  foi [fr]
 • การออกเสียง : Nazi
  Nazi [en]
 • การออกเสียง : mono
  mono [es]
 • การออกเสียง : FAQ
  FAQ [en]
 • การออกเสียง : suv
  suv [ja]
 • การออกเสียง : esa
  esa [es]
 • การออกเสียง : va
  va [es]
 • การออกเสียง : who's
  who's [en]
 • การออกเสียง : siema
  siema [pl]
 • การออกเสียง : SEM
  SEM [pt]
 • การออกเสียง : rui
  rui [pt]
 • การออกเสียง : API
  API [is]
 • การออกเสียง : ALS
  ALS [de]
 • การออกเสียง : WWF
  WWF [de]
 • การออกเสียง : IMO
  IMO [en]
 • การออกเสียง : UFO
  UFO [en]
 • การออกเสียง : EMI
  EMI [la]
 • การออกเสียง : contraction
  contraction [en]
 • การออกเสียง : sax
  sax [en]
 • การออกเสียง : bi
  bi [da]
 • การออกเสียง : St
  St [en]
 • การออกเสียง : MSN
  MSN [en]
 • การออกเสียง : ci
  ci [it]
 • การออกเสียง : yolo
  yolo [nl]
 • การออกเสียง : SMS
  SMS [en]
 • การออกเสียง : BTW
  BTW [en]
 • การออกเสียง : pseudo
  pseudo [en]
 • การออกเสียง : cru
  cru [fr]
 • การออกเสียง : GPS
  GPS [en]
 • การออกเสียง : prom
  prom [en]
 • การออกเสียง : LVMH
  LVMH [fr]
 • การออกเสียง : EMEA
  EMEA [en]
 • การออกเสียง : RSVP
  RSVP [en]
 • การออกเสียง : CPR
  CPR [en]
 • การออกเสียง : C.E.O.
  C.E.O. [en]
 • การออกเสียง : ca.
  ca. [de]
 • การออกเสียง : cm
  cm [en]
 • การออกเสียง : Brit
  Brit [en]
 • การออกเสียง : km
  km [de]
 • การออกเสียง : sup
  sup [sv]
 • การออกเสียง : FML
  FML [en]
 • การออกเสียง : YMCA
  YMCA [en]
 • การออกเสียง : św.
  św. [pl]
 • การออกเสียง : dea
  dea [it]
 • การออกเสียง : pa
  pa [pl]
 • การออกเสียง : ADSL
  ADSL [en]
 • การออกเสียง : tid
  tid [sv]
 • การออกเสียง : prof
  prof [nl]
 • การออกเสียง : NSFW
  NSFW [en]
 • การออกเสียง : śp.
  śp. [pl]
 • การออกเสียง : we'd've
  we'd've [en]
 • การออกเสียง : jen
  jen [eo]
 • การออกเสียง : L.E.D.
  L.E.D. [en]
 • การออกเสียง : abridgment
  abridgment [en]
 • การออกเสียง : truncate
  truncate [en]
 • การออกเสียง : W.A.G.
  W.A.G. [en]
 • การออกเสียง : IQ
  IQ [cs]
 • การออกเสียง : dpi
  dpi [en]
 • การออกเสียง : NSDAP
  NSDAP [de]
 • การออกเสียง : ett
  ett [sv]
 • การออกเสียง : char (data)
  char (data) [en]
 • การออกเสียง : ROTFL
  ROTFL [en]
 • การออกเสียง : JSTOR
  JSTOR [en]
 • การออกเสียง : Chevy
  Chevy [en]
 • การออกเสียง : IPA
  IPA [en]
 • การออกเสียง : mm
  mm [fi]
 • การออกเสียง : aga
  aga [cs]
 • การออกเสียง : LDAP
  LDAP [en]
 • การออกเสียง : IP
  IP [en]
 • การออกเสียง : advert
  advert [en]
 • การออกเสียง : GDP
  GDP [en]
 • การออกเสียง : cal
  cal [es]
 • การออกเสียง : MS
  MS [en]
 • การออกเสียง : XYZ
  XYZ [en]
 • การออกเสียง : AAA
  AAA [en]
 • การออกเสียง : BRB
  BRB [en]
 • การออกเสียง : UCLA
  UCLA [en]
 • การออกเสียง : RSHA
  RSHA [de]
 • การออกเสียง : BC
  BC [en]
 • การออกเสียง : shortening
  shortening [en]
 • การออกเสียง : CDU
  CDU [de]
 • การออกเสียง : BHP
  BHP [pl]
 • การออกเสียง : MP
  MP [en]
 • การออกเสียง : mRNA
  mRNA [en]
 • การออกเสียง : 256k
  256k [en]