หมวดหมู่:

Abbot

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงAbbot

  • การออกเสียง : abad abad [es]
  • การออกเสียง : Engelbert von Admont Engelbert von Admont [de]
  • การออกเสียง : Alcuin Alcuin [en]
  • การออกเสียง : Gautier de Coincy Gautier de Coincy [fr]
  • การออกเสียง : Ceolfrid Ceolfrid [en]
  • การออกเสียง : Seaxwulf Seaxwulf [en]
  • บันทึกการออกเสียง : Illtud Farchog Illtud Farchog [cy] รอการออกเสียง