• การออกเสียงคำว่า Anni-Frid Lyngstad Anni-Frid Lyngstad [no]
  • การออกเสียงคำว่า 아바 아바 [ko]
  • การออกเสียงคำว่า Björn Ulvaeus Björn Ulvaeus [sv]
  • การออกเสียงคำว่า Agnetha Fältskog Agnetha Fältskog [sv]