หมวดหมู่:

9

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียง9

 • การออกเสียง : ni
  ni [da]
 • การออกเสียง : dziewięć
  dziewięć [pl]
 • การออกเสียง : 아홉
  아홉 [ko]
 • การออกเสียง : ku (九)
  ku (九) [ja]
 • การออกเสียง : kyū (九)
  kyū (九) [ja]
 • การออกเสียง : IX
  IX [pl]
 • การออกเสียง : きゅうかい (九階)
  きゅうかい (九階) [ja]
 • การออกเสียง : ここのつ
  ここのつ [ja]
 • การออกเสียง : תשעה
  תשעה [he]
 • การออกเสียง : Ⅸ
  [yue]
 • การออกเสียง : niende
  niende [da]
 • การออกเสียง : εννέα
  εννέα [el]
 • การออกเสียง : sagali
  sagali [om]
 • การออกเสียง : deväť
  deväť [sk]
 • การออกเสียง : Auctor opus laudat
  Auctor opus laudat [la]
 • การออกเสียง : néng
  néng [lb]
 • การออกเสียง : Néngtchen
  Néngtchen [lb]
 • การออกเสียง : Rapere in ius
  Rapere in ius [la]
 • การออกเสียง : 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10
  1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 [es]
 • การออกเสียง : ꈬ
  [ii]
 • การออกเสียง : odina
  odina [de]
 • การออกเสียง : きゅうさい (九歳, 九才)
  きゅうさい (九歳, 九才) [ja]
 • การออกเสียง : Néngtercher
  Néngtercher [lb]
 • การออกเสียง : sbavare
  sbavare [it]
 • การออกเสียง : tẓa
  tẓa [tzm]
 • การออกเสียง : bʁʲa
  bʁʲa [uby]
 • การออกเสียง : ๙
  [th]
 • การออกเสียง : o 9-ej
  o 9-ej [pl]
 • การออกเสียง : ୯
  [or]
 • การออกเสียง : ନଅ
  ନଅ [or]
 • บันทึกการออกเสียง : qulingiluat qulingiluat [kl] รอการออกเสียง
 • บันทึกการออกเสียง : ௯ [ta] รอการออกเสียง