หมวดหมู่:

5

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียง5

 • การออกเสียง : 五 [wuu]
 • การออกเสียง : pięć pięć [pl]
 • การออกเสียง : fem fem [da]
 • การออกเสียง : ronroneo ronroneo [es]
 • การออกเสียง : 다섯 다섯 [ko]
 • การออกเสียง : חמישה חמישה [he]
 • การออกเสียง : いつつ いつつ [ja]
 • การออกเสียง : ごかい (五階) ごかい (五階) [ja]
 • การออกเสียง : cinc cinc [oc]
 • การออกเสียง : Ⅴ [yue]
 • การออกเสียง : go (五) go (五) [ja]
 • การออกเสียง : Quaerens quem devoret Quaerens quem devoret [la]
 • การออกเสียง : Pênc Pênc [ku]
 • การออกเสียง : femte femte [da]
 • การออกเสียง : sbarbarsi sbarbarsi [it]
 • การออกเสียง : ௫ [ta]
 • การออกเสียง : πέντε πέντε [el]
 • การออกเสียง : Fënneftchen Fënneftchen [lb]
 • การออกเสียง : Fënneftercher Fënneftercher [lb]
 • การออกเสียง : panc panc [zza]
 • การออกเสียง : na'n na'n [mic]
 • การออกเสียง : päť päť [sk]
 • การออกเสียง : fënnef fënnef [lb]
 • การออกเสียง : 伍 (五) 伍 (五) [ja]
 • การออกเสียง : 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 [es]
 • การออกเสียง : pięść - pięć - piędź pięść - pięć - piędź [pl]
 • การออกเสียง : ꉬ [ii]
 • การออกเสียง : 5 stycznia 5 stycznia [pl]
 • การออกเสียง : ʃxə ʃxə [uby]
 • การออกเสียง : besh besh [uz]
 • การออกเสียง : smmus smmus [tzm]
 • การออกเสียง : piątka piątka [pl]
 • การออกเสียง : 5 zł. [pięć złotych] 5 zł. [pięć złotych] [pl]
 • การออกเสียง : ๕ [th]
 • บันทึกการออกเสียง : tallimat tallimat [kl] รอการออกเสียง
 • บันทึกการออกเสียง : ପାଞ୍ଚ ପାଞ୍ଚ [or] รอการออกเสียง
 • บันทึกการออกเสียง : ୫ [or] รอการออกเสียง