หมวดหมู่:

2012

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียง2012

 • การออกเสียง : mahalo mahalo [haw]
 • การออกเสียง : K-pop K-pop [en]
 • การออกเสียง : Bundesliga Bundesliga [de]
 • การออกเสียง : Whovian Whovian [en]
 • การออกเสียง : ransomware ransomware [en]
 • การออกเสียง : totes totes [en]
 • การออกเสียง : Dmitry Medvedev Dmitry Medvedev [en]
 • การออกเสียง : water footprint water footprint [en]
 • การออกเสียง : enabler enabler [en]
 • การออกเสียง : race walking race walking [en]
 • การออกเสียง : Twitterati Twitterati [en]
 • การออกเสียง : panko panko [ja]
 • การออกเสียง : eco-driving eco-driving [en]
 • การออกเสียง : geoinformation geoinformation [en]
 • การออกเสียง : debt ceiling debt ceiling [en]
 • การออกเสียง : droolworthy droolworthy [en]
 • การออกเสียง : moany moany [en]
 • การออกเสียง : aptonym aptonym [en]
 • การออกเสียง : purple state purple state [en]
 • การออกเสียง : dater dater [en]
 • การออกเสียง : Robin Hood tax Robin Hood tax [en]
 • การออกเสียง : bandage dress bandage dress [en]
 • การออกเสียง : minimoon minimoon [en]
 • การออกเสียง : death slide death slide [en]
 • การออกเสียง : green technology green technology [en]
 • การออกเสียง : sovereign debt sovereign debt [en]
 • การออกเสียง : aquaponics aquaponics [en]
 • การออกเสียง : alpha geek alpha geek [en]
 • การออกเสียง : eye-rolling eye-rolling [en]
 • การออกเสียง : virality virality [en]
 • การออกเสียง : geodata geodata [en]
 • การออกเสียง : autostereoscopic autostereoscopic [en]
 • การออกเสียง : CMS CMS [en]
 • การออกเสียง : scudetto scudetto [it]
 • การออกเสียง : infomaniac infomaniac [en]
 • การออกเสียง : infomania infomania [en]
 • การออกเสียง : boomburb boomburb [en]
 • การออกเสียง : whatevs whatevs [en]
 • การออกเสียง : obvs obvs [en]
 • การออกเสียง : swift-boat swift-boat [en]
 • การออกเสียง : e-dating e-dating [en]
 • การออกเสียง : iroquoïenne iroquoïenne [fr]
 • การออกเสียง : SIFI SIFI [en]