หมวดหมู่:

19th century

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียง19th century

 • การออกเสียงคำว่า Franciszek Chrószcz Franciszek Chrószcz [pl]
 • การออกเสียงคำว่า Zygmunt Sierakowski Zygmunt Sierakowski [pl]
 • การออกเสียงคำว่า tamburyna tamburyna [pl]
 • การออกเสียงคำว่า Jeanne Paquin Jeanne Paquin [fr]
 • การออกเสียงคำว่า Félix Potin Félix Potin [fr]
 • การออกเสียงคำว่า Peder Balke Peder Balke [no]
 • การออกเสียงคำว่า Eugène Rimmel Eugène Rimmel [fr]
 • การออกเสียงคำว่า Babani Babani [fr]
 • การออกเสียงคำว่า Adolphe Dugléré Adolphe Dugléré [fr]
 • การออกเสียงคำว่า Caroline Reboux Caroline Reboux [fr]
 • การออกเสียงคำว่า Ernest-Aimé Feydeau Ernest-Aimé Feydeau [fr]
 • การออกเสียงคำว่า Alexandre-Étienne Choron Alexandre-Étienne Choron [fr]
 • การออกเสียงคำว่า Gustaf Zander Gustaf Zander [sv]
 • การออกเสียงคำว่า Duc d'Albuféra Duc d'Albuféra [fr]
 • การออกเสียงคำว่า José María Sert José María Sert [es]