หมวดหมู่:

19th century

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียง19th century

 • การออกเสียง : Jeanne Paquin Jeanne Paquin [fr]
 • การออกเสียง : Franciszek Chrószcz Franciszek Chrószcz [pl]
 • การออกเสียง : Zygmunt Sierakowski Zygmunt Sierakowski [pl]
 • การออกเสียง : tamburyna tamburyna [pl]
 • การออกเสียง : Peder Balke Peder Balke [no]
 • การออกเสียง : Caroline Reboux Caroline Reboux [fr]
 • การออกเสียง : Eugène Rimmel Eugène Rimmel [fr]
 • การออกเสียง : Ernest-Aimé Feydeau Ernest-Aimé Feydeau [fr]
 • การออกเสียง : Alexandre-Étienne Choron Alexandre-Étienne Choron [fr]
 • การออกเสียง : Adolphe Dugléré Adolphe Dugléré [fr]
 • การออกเสียง : Félix Potin Félix Potin [fr]
 • การออกเสียง : Gustaf Zander Gustaf Zander [sv]
 • การออกเสียง : Madame Saqui Madame Saqui [fr]
 • การออกเสียง : Babani Babani [fr]
 • การออกเสียง : José María Sert José María Sert [es]
 • การออกเสียง : Duc d'Albuféra Duc d'Albuféra [fr]
 • การออกเสียง : XIV wiek XIV wiek [pl]
 • การออกเสียง : XVIII wiek XVIII wiek [pl]